วิธีชำระเงินผ่านบิล ที่ตู้ ATM

ชำระผ่านตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย คุณสามารถดูขั้นตอนการชำระเงินผ่านตู้ ATM ได้ที่บิลชำระเงินในหน้าที่ 2 หน้าที่ 1 หน้าที่ 2    Kasikorn Bank (ธนาคารกสิกรไทย) 1. เสียบบัตร ATM 2. ใส่รหัส 4 ตัว 3. กด ‘จ่ายบิล/ชำระเงิน Payment/Barcode Payment’ 4. กด ‘อื่นๆ/ระบุรหัสบริษัท Other/ Specify Company ID’ 5. กด ‘บัญชีออมทรัพย์’ 6. ใส่รหัส Company ID ‘35204’ (123 เซอร์วิส) 7. ใส่รหัสการชำระเงิน […]

ชื่อคนซื้อกับชื่อเจ้าของบัตรไม่ตรงกัน สามารถซื้อบัตรได้ไหม ?

คุณสามารถใช้บัตรเครดิต / บัตรเดบิตผู้อื่นได้ แต่ในขั้นตอนการชำระเงิน ระบบจะให้คุณใส่รหัส OTP ซึ่งหากคุณไม่ใช่เจ้าบัตรคุณจะไม่ได้รับรหัส OTP ส่งไปให้ คุณต้องขอรหัส OTP จากเจ้าของบัตรเท่านั้น ถึงจะสามารถทำการซื้อบัตรได้