วิธีการซื้อบัตรแบบจองที่นั่ง

สำหรับการซื้อบัตรแบบจองที่นั่ง ให้คุณเข้าไปที่หน้าอีเว้นท์ที่ต้องการซื้อ จะแผนผังที่นั่งภายในงาน จากนั้นให้คลิกที่ “จองที่นั่ง” ระบบจะพาคุณไปหน้าเลือกโซนที่นั่ง ให้คุณคลิกโซนที่ต้องการ จะมีกรอบสีดำปรากฎขึ้นมา ให้คุณตรวจสอบโซนและราคาให้ถูกต้อง เมื่อคุณเลือกโซนที่นั่งเรียบร้อยแล้ว ให้คุณกดเลือกจำนวนที่นั่งที่ต้องการ เมื่อกดเลือกจำนวนบัตรแล้ว จะปรากฎแผนผังที่นั่งภายในโซนที่คุณเลือก สีดำหมายถึงมีผู้อื่นทำการจองไป ส่วนสีขาวหมายถึง ที่นั่งยังว่างสามารถกดเลือกได้ ให้คุณคลิกเลือกที่นั่งให้เป็นสีชมพู จากนั้นคลิกที่ “ซื้อบัตร” ให้คุณเลือกวิธีรับบัตรและวิธีชำระเงิน จากนั้นคลิกที่ “ยืนยันการสั่งซื้อ”

วิธีการซื้อบัตร E-Ticket

วิธีการซื้อบัตรขั้นแรกให้คุณทำการสมัครสมาชิกและให้เข้าสู่ระบบ จากนั้นไปที่หน้าอีเว้นท์ที่คุณต้องการซื้อ สามารถเข้าไปที่ www.eventpop.me จากนั้นค้นหาชื่องานในช่องค้นหาได้เลย เมื่อเข้าไปที่หน้าอีเว้นท์แล้วให้คุณคลิกที่ “ซื้อบัตร” จากนั้นหน้าจอจะเลื่อนลงไปข้างล่างสุด ให้คุณเลือกประเภทบัตรและจำนวนบัตรที่คุณต้องการ จากนั้นคลิอกที่ “ซื้อบัตร” อีกครั้ง ระบบจะพาไปที่หน้ากรอกรายละเอียด จะมีเวลาให้คุณกรอกรายละเอียดภายใน 15 นาที โดยส่วนแรก จะเป็นการแจ้งรายละเอียดประเภทบัตร จำนวน และราคาบัตร ส่วนที่สองคือผู้ที่ซื้อบัตรและผู้ที่เข้าร่วมงาน ผู้เข้ารวมงานหากเป็นคนเดียวกับผู้ซื้อให้ติ๊กเครื่องหมายถูกที่กล่องสี่เหลี่ยมด้านบน หากไม่ใช่คนเดียวกับผู้ซื้อบัตรให้ติ๊กเครื่องหมายถูกออกและกรอกรายละเอียดผู้ที่จะเข้าร่วมงาน ส่วนที่สามคือการเลือกวิธีชำระเงิน ให้คุณเลือกวิธีชำระเงินที่ต้องการ คุณสามารถดูวิธีการชำระเงินทั้ง 3 วิธี ดังนี้ ส่วนที่สี่ จะเป็นการสรุปการชำระเงินราคารวมทั้งสิ้นและข้อตกลงการทำรายการสั่งซื้อ จากนั้นคลิกที่ยืนยันการสั่งซื้อ หลังจากกดยืนยันการสั่งซื้อระบบจะส่งบัตร E-Ticket ให้ทางอีเมล ให้คุณเช็คที่อีเมลของคุณ หากเช็คอีเมลแล้วยังไม่ได้รับ สามารถเข้าไปดาวน์โหลดบัตร E-Ticket ได้ตามขั้นตอนดังนี้ ในวันงานให้คุณแสดงหลักฐาน ดังนี้ 1.บัตร E-Ticket (จะ Print หรือ แสดงผ่านสมาทโฟร์นก็ได้) 2.แสดงหลักฐานยืนยันตัวตน (บัตรประชาชน […]

วิธีซื้อบัตรแบบจัดส่งตามที่อยู่

วิธีการซื้อบัตรตามที่อยู่ คุณสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้ คุณทำการสมัครสมาชิกและให้เข้าสู่ระบบ จากนั้นไปที่หน้าอีเว้นท์ที่คุณต้องการซื้อ สามารถเข้าไปที่ www.eventpop.me จากนั้นค้นหาชื่องานในช่องค้นหาได้เลย ให้คุณเลือกประเภทบัตรและจำนวนบัตรที่คุณต้องการ จากนั้นคลิอกที่ “ซื้อบัตร” อีกครั้ง ระบบจะพาไปที่หน้ากรอกรายละเอียด จะมีเวลาให้คุณกรอกรายละเอียดภายใน 15 นาที โดยส่วนที่ 1 จะเป็นการแจ้งรายละเอียดประเภทบัตร จำนวน และราคาบัตร   ส่วนที่ 2 การรับบัตร ให้คุณเลือกวิธีการรับบัตรเป็นจัดส่งตามที่อยู่ และกรอกรายละเอียด ข้อมูลผู้รับบัตรและที่อยู่ที่ต้องการจัดส่ง ส่วนที่ 3 คือการเลือกวิธีชำระเงิน ให้คุณเลือกวิธีชำระเงินที่ต้องการ คุณสามารถดูวิธีการชำระเงินทั้ง 3 วิธี ดังนี้ ส่วนที่ 4 จะเป็นการสรุปการชำระเงินราคารวมทั้งสิ้นและข้อตกลงการทำรายการสั่งซื้อ จากนั้นคลิกที่ยืนยันการสั่งซื้อ บัตรจะจัดส่งภายในวันที่ทางผู้จัดงานกำหนด หลังจากที่บริษัทจัดส่งลงทะเบียนพัสดุของลูกค้าระบบจะส่ง Tracking Number ทางอีเมล์ และในวันจัดส่งจะมีพนักงานติดต่อลูกค้าเพื่อนัดหมายเวลาและสอบถามเส้นทางกับคุณ ในวันงานให้คุณแสดงหลักฐาน ดังนี้ 1.บัตรเข้างานที่คุณได้รับ 2.แสดงหลักฐานยืนยันตัวตน (บัตรประชาชน […]

วิธีการซื้อบัตรแบบรับบัตรที่หน้างาน

วิธีการซื้อบัตรตามที่อยู่ ให้คุณทำการสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ จากนั้นไปที่หน้าอีเว้นท์ที่คุณต้องการซื้อ สามารถเข้าไปที่ www.eventpop.me จากนั้นค้นหาชื่องานในช่องค้นหาได้เลย ให้คุณเลือกประเภทบัตรและจำนวนบัตรที่คุณต้องการ จากนั้นคลิอกที่ “ซื้อบัตร” อีกครั้ง ระบบจะพาไปที่หน้ากรอกรายละเอียด จะมีเวลาให้คุณกรอกรายละเอียดภายใน 15 นาที โดยส่วนที่ 1 จะเป็นการแจ้งรายละเอียดประเภทบัตร จำนวน และราคาบัตร ส่วนที่ 2 การรับบัตร ให้คุณเลือกวิธีการรับบัตรแบบนำเอกสารมารับบัตรที่หน้างาน และกรอกรายละเอียด ข้อมูลผู้รับบัตรให้ครบถ้วน ส่วนที่ 3 คือการเลือกวิธีชำระเงิน ให้คุณเลือกวิธีชำระเงินที่ต้องการ คุณสามารถดูวิธีการชำระเงินทั้ง 3 วิธี ดังนี้ ส่วนที่ 4 จะเป็นการสรุปการชำระเงินราคารวมทั้งสิ้นและข้อตกลงการทำรายการสั่งซื้อ จากนั้นคลิกที่ยืนยันการสั่งซื้อ หลังจากชำระเงินลูกค้าจะได้รับใบ Order Confirmation (QR code) ส่งไปให้ในอีเมลที่ใช้สั่งซื้อ ในวันงานให้ลูกค้าแสดงหลักฐาน 1.ใบ Order Confirmation (จะ Print หรือ แสดงผ่านมือถือก็ได้) […]

วิธีการลงทะเบียนใบสมัคร Application Forms

วิธีการลงทะเบียนใบสมัคร ให้คุณทำการสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ จากนั้นไปที่หน้าอีเว้นท์ที่คุณต้องการซื้อ สามารถเข้าไปที่ www.eventpop.me จากนั้นค้นหาชื่องานในช่องค้นหาได้เลย ให้คุณคลิกที่ “สมัคร” จากนั้นระบบจะพาไปที่หน้ากรอกรายละเอียด ให้คุณกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่ทางผู้จัดงานกำหนดไว้ หลังจากกรอกรายละเอียดแล้ว ให้กด “ยืนยัน”  ให้คุณคลิกที่ “ดูใบสมัครของคุณ” คุณสามารถเช็คสถานะใบสมัครของคุณได้ที่หน้านี้  จากนั้นรอทางผู้จัดงานตรวจสอบใบสมัครและอนุมัติใบสมัครให้กับคุณ หากใบสมัครของคุณถูกอนุมัติจากผู้จัดงานแล้ว สถานะจะปรับเป็น “ยืนยันแล้ว”  ให้คุณคลิกที่ตอบรับคำเชิญ ระบบจะพาไปที่หน้าตอบรับคำเชิญ ให้คุณคลิกที่ “ดำเนินการต่อ”