แถลงการณ์สำหรับประกาศแจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดงาน, คืนเงิน และคืนบัตร Heineken Green Room

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนงาน Heineken® GREEN ROOM

ทางผู้จัดงานขออภัยเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า งาน Heineken® Green Room ได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงาน จากเดิมจัดแสดงที่ แหลมบาลีฮาย พัทยา เปลี่ยนเป็นที่ สวนนงนุช NongNooch Garden & Resort Pattaya แผนที่ โดยผู้จัดงานต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้

สำหรับผู้ที่ซื้อบัตรแบบ Early Bird / Pre-sale / VIP / Regular และ Promotion บัตร 4 แถม 1 สามารถใช้บัตรเดิมเข้างานในสถานที่ใหม่ได้ โดยไม่ต้องทำการเปลี่ยนบัตรแต่อย่างใด และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ซื้อบัตรก่อนหน้าการประกาศนี้ ทางผู้จัดงานได้เตรียมบริการรถรับส่งจากบริเวณแหลมบาลีฮาย มายัง บริเวณสวนนงนุชโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ท่านที่มีบัตร Heineken® Green Room และได้รับ SMS แจ้งเรื่องเปลี่ยนสถานที่นี้ สามารถขอรับบริการได้โดยติดต่อที่เบอร์ Call Center 096-786-3714 โดยรถจะเริ่มให้บริการตั้งแต่ 16.00 – 20.00 ส่วนขากลับจะมีรถให้บริการตั้งแต่ 23.00 – 01.00

จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หากท่านใดไม่สะดวกร่วมงาน Heineken® Green Room สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืนได้ตั้งแต่วันที่ 21 – 26 กรกฎาคม 2559 โดยติดต่อทาง Event Pop Customer Support ที่ pop@eventpop.me, Line: @eventpop หรือโทร 062-593-2224 (10:00น – 18:00 น.) พร้อมระบุ Order Number หรือ เลขคำสั่งซื้อ และระบุที่อยู่ของท่านเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรคืนมา 

ขั้นตอนการคืนเงิน
1. ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืนได้ตั้งแต่วันที่ 21 – 26 กรกฎาคม 2559 โดยติดต่อทาง Event Pop Customer Support ที่ pop@eventpop.me, Line: @eventpop หรือโทร 062-593-2224 (10.00น – 18.00 น.) พร้อมระบุ Order Number หรือ เลขคำสั่งซื้อ และระบุที่อยู่ของท่านเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรคืนมา
2. สำหรับท่านที่เลือกจัดส่งบัตรตามที่อยู่จะมีพนักงานนัดหมายและไปรับบัตรคืนตามที่อยู่ที่ท่านระบุภายใน 7 วันทำการ (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ส่วนลูกค้าที่เลือกรับบัตรที่หน้างานทางเราจะดำเนินการสู่กระบวนการคืนเงินทันที
3. หลังจากที่ทางเราได้รับบัตรคืนแล้วจะเข้าสู่กระบวนการคืนเงิน โดยแบ่งตามวิธีการชำระเงินของท่าน
กรณีที่ท่านชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ทางเราจะส่งเรื่องให้กับผู้ให้บริการชำระเงินของเราดำเนินเรื่องกับธนาคารของท่าน โดยจะใช้เวลาในการคืนเครดิตประมาณ 2 รอบบิล (ความเร็วในการคืนเงินขึ้นอยู่กับขั้นตอนของทางธนาคารที่ท่านใช้บริการ) นับจากวันที่ทางเราได้รับบัตรของท่านคืน
กรณีที่ท่านชำระเงินผ่านบัตรเดบิต ทางเราจะส่งเรื่องให้กับผู้ให้บริการชำระเงินของเราดำเนินเรื่องกับธนาคารของท่าน โดยจะใช้เวลาในการคืนเงินประมาณ 4 สัปดาห์ (ความเร็วในการคืนเงินขึ้นอยู่กับขั้นตอนของทางธนาคารที่ท่านใช้บริการ) นับจากวันที่ทางเราได้รับบัตรของท่านคืน
กรณีที่ท่านชำระเงินผ่านบิล หลังจากที่ทางเราได้รับบัตรของท่านคืน ระบบจะส่งอีเมลให้ท่านกรอกเลขที่บัญชี ทางเราจะใช้เวลาในการคืนเงินประมาณ 2 สัปดาห์นับจากวันที่ท่านได้ส่งเลขที่บัญชีสำหรับคืนเงิน

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดงาน Heineken® Green Room ได้ผ่าน Event Page https://www.facebook.com/events/1734986233380297/
ทางผู้จัดงานขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากทุกคนต่อไป 

ท้ายนี้ ขอให้ผู้ร่วมงานทุกท่านดื่มอย่างมีสติ เมาไม่ขับ เพื่อความปลอดภัยของท่านเองและทุกคน

——————————————————————

Thank you for your continued support for the Heineken® Green Room event.

Due to circumstances beyond our control, the venue of the Heineken® Green Room event has changed from the Bali Hai Bay Pattaya to the NongNooch Garden & Resort Pattaya (Map). We apologize for any inconvenience this change of venue may cause.

If you bought Early Bird, Pre-sale, VIP, Regular, and Buy 4, Get 1 Free promotional tickets, you can still use them at the new venue. For your convenience, we have arranged a free shuttle bus service from the Bali Hai Bay Pattaya to the Heineken® Green Room venue at NongNooch Garden & Resort Pattaya. You can request this shuttle bus service in advance via the Call Center 096-786-3714 you can contact and appointment with shuttle bus within 16.00 – 20.00 and 23.00 – 01.00.

If you do not want to attend the Heineken® Green Room event at the new venue, you can refund your tickets from July 21 to 26, 2016. Please send an email including the order number (order #00603-xxxxxx) and your address to Event Pop Customer Support at pop@eventpop.me, or Line ID: @eventpop, or call 062-592-2224 between 10:00 am and 6:00 pm.

Refund policy
1. You can refund your tickets from July 21 to 26, 2016. Please send an email including the order number (order #00603-xxxxxx) and your address to Event Pop Customer Support at pop@eventpop.me, or Line ID: @eventpop, or call 062-592-2224 between 10:00 am and 6:00 pm.
2. If you choose delivery method to “Delivery” After we received your refund request, Staff will contact you to receive your ticket at your address within 7 days (except Sunday and Pubilc holiday). If you choose delivery method to “Receive at event” We will take refund processing.
3. When we get ticket from you, We will take refund process by payment methods below
Credit Card : The refund process is processed and sent to your card issuing bank, it can take another 2 statement (depending on the bank’s processing speeds) for the refund to post to your account
Debit Dard : The refund process is processed and sent to your card issuing bank, it can take another 4 weeks (depending on the bank’s processing speeds) for the refund to post to your account
Bill Payment : The refund process will send e-mail to fill your bank account. after you send back it can take another 2 weeks for the refund to your bank account.

For more information about Heineken® Green Room, please visit https://www.facebook.com/events/1734986233380297/

The event organizer sincerely apologizes for any inconvenience this change in venue may cause. We look forward to receiving your support for future events.

Lastly, we would like everyone to drink responsibly and don’t drive drunk, for the safety of you and everybody else.

Was this article helpful?