ฉันซื้อบัตรแบบจองที่นั่งแล้วต้องทำอะไรต่อ ?

หลังจากคุณชำระเงินเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับอีเมลยืนยันการสั่งซื้อ

การรับบัตรขึ้นอยู่กับประเภทบัตรที่ท่านสั่งซื้อ ดังนี้
บัตร E-Ticket
บัตรแข็ง / บัตรอ่อน
รับบัตรหน้าที่หน้างานโดยแสดงใบ Order Confirmation

Was this article helpful?

Related Articles