ฉันสามารถใช้ Access code/ Discount code หลายอันพร้อมกันได้หรือไม่ ?

คุณไม่สามารถใส่ Access code / Discount code  ได้
ให้คุณใส่ 1 ครั้งต่อ 1 คำสั่งซื้อ

จับภาพหน้าจอ 2017-08-23 เวลา 16.03.16

หากคุณต้องการใช้ Access code / Discount code อื่น ให้คุณสั่งซื้อใหม่อีกครั้ง

Was this article helpful?

Related Articles