ยังไม่ได้รับอีเมลเชิญต้องทำอย่างไร ?

หากคุณไม่ได้รับอีเมล คุณสามารถเช็คสถานะใบสมัครของคุณได้ที่หน้านี้
จากนั้นรอทางผู้จัดงานตรวจสอบใบสมัครและอนุมัติใบสมัครให้กับคุณ

จับภาพหน้าจอ 2017-03-23 เวลา 15.38.52
หากใบสมัครของคุณถูกอนุมัติจากผู้จัดงานแล้ว สถานะจะปรับเป็น “ยืนยันแล้ว”  ให้คุณคลิกที่ตอบรับคำเชิญ

จับภาพหน้าจอ 2017-03-23 เวลา 15.41.36
ระบบจะพาไปที่หน้าตอบรับคำเชิญ ให้คุณคลิกที่ “ดำเนินการต่อ”

จับภาพหน้าจอ 2017-03-23 เวลา 15.42.47

Was this article helpful?

Related Articles