ได้รับอีเมลเชิญแล้วต้องทำอย่างไร ?

หลังจากที่คุณลงทะเบียนใบสมัครแล้ว ทางผู้จัดงานจะพิจารณาใบสมัครของคุณ

คุณจะได้รับอีเมล ตอบรับคำเชิญ ส่งไปให้ทางอีเมล

จับภาพหน้าจอ 2017-09-13 เวลา 14.13.03

ให้คุณเปิดอีเมล และคลิกที่ “ตอบรับคำเชิญ”

จับภาพหน้าจอ 2017-09-13 เวลา 14.13.50

ระบบจะพาไปที่หน้าตอบรับคำเชิญ ให้คุณคลิกที่ “ดำเนินการต่อ”

จับภาพหน้าจอ 2017-03-23 เวลา 15.42.47

Was this article helpful?

Related Articles