ไม่มีเว็บไซต์ธนาคารขึ้นมาให้ยืนยัน OTP ต้องทำอย่างไร ?

ให้คุณติดต่อธนาคารเจ้าของบัตร เพื่อทำการขอรหัส OTP กับทางธนาคารได้ทันที

Was this article helpful?

Related Articles