Customer CRM

Customer CRM เป็นเมนูที่ใช้บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เคยซื้อบัตรกับคุณ คุณสามารถส่งอีเมลหา กลุ่มลูกค้าที่เคยซื้อบัตรผ่านระบบเรา โดยจะทำเป็นอีเมลแจ้งข่าวสาร,โปรโมชั่นต่างๆ ภายในงาน หรือ ประชาสัมพันธ์งานใหม่ของคุณได้ (มีค่าใช้จ่าย)

จับภาพหน้าจอ 2559-06-09 เวลา 10.40.53

ในหน้าแรกจะรวบรวมรายชื่อของลูกค้าที่ซื้อบัตรทุกงานไว้ คุณสามารถ filter เพื่อเลือกลูกค้าเฉพาะกลุ่มจากงานอีเว้นท์, กลุ่มอายุ, สถานที่ หรือ เพศ

เมื่อคุณเลือกกลุ่มลูกค้าได้แล้ว กดปุ่ม ‘Send E-mail’ จะมาสู่หน้าสร้างอีเมลScreen Shot 2559-06-24 at 17.54.35

คุณสามารถดีไซน์ข้อความ รูปภาพ หรือใส่โค้ด html ลงในอีเมลนี้ได้ตามที่ต้องการ

Screen Shot 2559-06-24 at 18.05.53หากอีเมลที่คุณทำยังไม่เสร็จเรียบร้อย คุณสามารถกดปุ่ม ‘Save’ เพื่อ draft อีเมลนี้ไว้ก่อนเพื่อส่งในภายหลังได้ หรือหากคุณพร้อมจะส่งอีเมลแล้ว สามารถกดปุ่ม ‘Send E-mail’ ระบบจะขึ้น Pop-up แจ้งราคาค่าส่งอีเมลในครั้งนี้ให้กับคุณ

Screen Shot 2559-06-24 at 18.12.35

เมื่อกดปุ่ม ‘Approve & Send E-mail’ อีเมลของคุณจะอยู่ในเมนู Scheduled เพื่อเตรียมส่งตามคิวของระบบจะใช้ระยะเวลาสักครู่

Screen Shot 2559-06-24 at 18.24.52

และเมื่อระบบได้ทำการจัดส่งอีเมลแล้วจะแสดงข้อมูลในเมนู ‘Message Archive’ ดังรูปนี้

Screen Shot 2559-06-24 at 18.34.12

 

 

Was this article helpful?

Related Articles