ขั้นตอนการชำระเงินผ่านบิล

สำหรับลูกค้าที่ต้องการชำระเงินผ่านบิล มีขั้นตอนการชำระเงินดังนี้

1. เลือกอีเว้นท์ที่คุณต้องการในเว็บไซต์ Event Pop หรือ เข้าจากลิงค์ผ่านเว็บของผู้จัดงานโดยตรง

Screen Shot 2559-03-18 at 14.49.30

2. เมื่อคุณอ่านรายละเอียดของงานและพร้อมที่จะลงทะเบียนแล้ว เลือกจำนวนบัตรและประเภทบัตรที่คุณต้องการและกดปุ่ม ‘ซื้อบัตร’

Screen Shot 2559-03-18 at 15.02.42

3. กรอกรายละเอียดของผู้ซื้อบัตรและรายละเอียดของผู้เข้าร่วมงาน

TIP: กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเพราะข้อมูลนี้จะแสดงบนบัตรของคุณและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้

Screen Shot 2559-03-24 at 18.35.09 Screen Shot 2559-03-24 at 18.35.23

4. เลือกวิธีการรับบัตรของคุณ คุณสามารถเลือกเป็น ‘จัดส่งตามที่อยู่ที่ระบุ’ หรือ ‘รับบัตรที่หน้างาน’ ตามความสะดวกของคุณ (หากเลือกเป็น ‘จัดส่งตามที่อยู่’ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

การส่งบัตรตามที่อยู่

Screen Shot 2559-03-16 at 15.30.16

การรับบัตรที่หน้างาน

5. ในส่วนของช่องทางชำระเงินเลือกวิธีชำระเงินของคุณเป็น ‘ชำระเงินผ่านบิล’

Screen Shot 2559-03-16 at 15.30.57

6. กด ‘ยืนยันการสั่งซื้อ’ ระบบจะสร้างใบแจ้งชำระเงินให้กับคุณ คุณสามารถพิมพ์ใบชำระเงินได้โดยการกดปุ่ม ‘พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน’ หรือ ดาวน์โหลดจากในอีเมลแจ้งชำระเงินที่จะส่งเข้าอีเมลของผู้ซื้อบัตรและดาวน์โหลดเข้ามือถือเพื่อนำไปจ่ายเงินได้ตาม ช่องทางชำระเงินผ่านบิล 

FireShot Capture 99 - ยืนยันการชำระเงินผ่านบิลสำหรับ #115981_ - https___www.eventpop.me_events_298

หน้าจอที่จะแสดงหลังกดยืนยันการสั่งซื้อ
bill_payment_print

 

ตัวอย่างใบแจ้งชำระเงิน

7. หลังจากชำระเงิน ระบบจะใช้เวลาตรวจสอบการชำระเงินประมาณ 15 นาที หากการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะส่งอีเมลยืนยันการชำระเงินพร้อมบัตรให้กับคุณ

TIP: หากเป็นงานที่มีรับบัตรหน้างาน ในอีเมลจะแนบเอกสารยืนยันการชำระเงิน (Order Confirmation) เพื่อนำไปแลกบัตรในวันงาน และหากเป็นงานที่ใช้ E-Ticket เข้างาน ในอีเมลจะแนบ E-Ticket ตามข้อมูลที่คุณกรอก

Was this article helpful?

Related Articles