ฉันชำระเงินไม่ทันเวลาที่แจ้งในบิล จะเป็นอย่างไร ?

เมื่อคุณทำการสั่งซื้อบัตรงานอีเว้นท์ต่างๆ และเลือกชำระเงินด้วยวิธีชำระเงินผ่านบิล หากคุณชำระเงินไม่ทันเวลาที่แจ้งในบิล คำสั่งซื้อของคุณจะถือว่าหมดอายุและถูกยกเลิก ทำให้ไม่สามารถใช้ใบแจ้งชำระเงินใบเดิมไปชำระเงินได้ คุณจะต้องทำการสั่งซื้อบัตรใหม่อีกครั้งและชำระเงินให้ทันในเวลาที่แจ้งในบิล ดังรูปนี้

FireShot_Capture_100_-__-_https___www_eventpop_me_events_298-s2o-festival-2016_orders_115981_bill

Was this article helpful?

Related Articles