วิธีการดาวน์โหลด E-Ticket

วิธีการดาวน์โหลด E-Ticket เข้าไปที่ www.eventpop.me และเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของคุณ คลิกที่รูปกระเป๋าสตางค์ตรงมุมขวาบนของเว็บ กดที่เมนูย่อย “คำสั่งซื้อ” ค้นหารายการคำสั่งซื้อที่ต้องการดาวน์โหลด E-Ticket จากนั้นกดตรง “ดูรายละเอียด” คุณจะเห็นรายละเอียดของรายการคำสั่งซื้อ เมื่อเลื่อนลงมาด้านล่างจะมีข้อมูลบัตรทั้งหมดของรายการคำสั่งซื้อนั้นๆ คุณสามารถกด “พิมพ์บัตร” และระบบจะแสดง E-Ticket เป็นไฟล์ PDF (กรณีที่หน้าจอไม่ขึ้นอะไร โปรดเช็คว่าอุปกรณ์ของคุณรองรับไฟล์ PDF หรือไม่?) คุณสามารถปริ้นท์ E-Ticket ใส่กระดาษ A4 หรือบันทึก E-Ticket เป็นไฟล์ PDF และเปิดผ่านมือถือได้เช่นกัน ในวันงานให้คุณยื่น E-Ticket พร้อมบัตรประชาชนเพื่อเข้างานหรือแลกบัตรได้เลย

[เมนู Profiles & Settings] เมนูย่อย Display

Display เป็นเมนูที่คุณสามารถแก้ไข ข้อมูล Organizer ข้อมูลส่วนแรกคือชื่อผู้จัดงาน และรายละเอียดของผู้จัดงาน ข้อมูลส่วนที่สองเป็นรูปโลโก้ และเบอร์กับอีเมลของผู้จัด โดยรูปโลโก้จะต้องเป็นไฟล์ PNG หรือ JPG ขนาด 300 x 300 px. เท่านั้น Organizer Social Net Works เป็นส่วนที่คุณสามารถใส่ Social Networks ลงไปเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งาน จากนั้นกด “บันทึก”

เมนู All Event

เมนู All Event มีไว้สำหรับดูจำนวนอีเว้นท์ที่คุณสร้างขึ้นมาทั้งหมด หากคุณต้องการดูข้อมูลของอีเว้นท์ไหนให้คลิกที่ชื่องานระบบจะพาคุณไปที่หน้า Dashboard  คุณสามารถดูข้อมูลและแก้ไขอีเว้นท์ของคุณได้เลย หรือหากคุณต้องการสร้างอีเว้นท์ใหม่ให้คลิกที่ “+ Start An Event” เว็บไซท์จะพาคุณไปที่หน้าสร้างอีเว้นท์ใหม่ สามารถดูวิธีสร้างได้ที่นี่

[เมนู Marketing Tools] การสร้าง Bulk Discounts

Bulk Discounts  เป็นเมนูสร้างส่วนลดแบบกลุ่ม ที่ทางผู้จัดงานต้องการคัดกรองให้คนที่ใช้ส่วนลดนี้แยกเป็นกลุ่มเฉพาะ วิธีการสร้าง Bulk Discounts ให้คลิกที่ Create Bulk Discount Group Group Name ให้คุณตั้งชื่อโค้ด Budget Limit ให้คุณใส่วงเงินส่วนลด จะเป็นวงเงินเฉพาะของโค้ดนี้ Tickets Limit Per Order ให้คุณกำหนดจำนวนบัตรต่อ 1 ออเดอร์ จากนั้นติ๊กเครื่องหมายถูกที่ Make this bulk discount group active เพื่อให้โค้ดนี้ใช้งานได้ จากนั้นกด Save

[เมนู Marketing Tools] วิธีดูเมนูย่อย Overview

เมนูย่อย Overview เป็นเมนูภาพรวมของ Marketing Tools อีเว้นท์ของคุณ Discount Codes จะแสดงโค้ดส่วนลดที่ถูกใช้ไป เมื่อคลิกที่ปุ่ม Manage Discount Code ระบบจะพาคุณไปที่เมนู Discount Codes คุณสามารถปรับแก้เพิ่มหรือลดโค้ดของคุณได้ทันที Bulk Discounts จะแสดงจำนวนเงินที่ผู้ที่ซื้อบัตรใช้ส่วนลดไป เมื่อคลิกที่ปุ่ม Manage Bulk Discounts ระบบจะพาคุณไปที่เมนู  Bulk Discounts คุณสามารถปรับแก้เพิ่มหรือลดโค้ดของคุณได้ทันที Tickets Email Message เป็นเครื่องมือในการส่งข้อความให้กับผู้ที่เข้าร่วมงาน ซึ่งข้อความเหล่านี้จะอยู่ในอีเมลเดียวกับอีเมลบัตรเข้างานที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับหลังจากทำการซื้อบัตรเสร็จแล้ว เมื่อคลิกที่ปุ่ม Include Message To Tickets Email จะพาคุณไปที่เมนู Communication คุณสามารถใส่ข้อความที่ต้องการจะสื่อสารกับผู้เข้าร่วมงานได้เลย Post Updates เป็นเครื่องมือในการส่งข้อความให้กับผู้ที่เข้าร่วมงาน ซึ่งข้อความเหล่านี้จะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้จัดงานอยากจะแจ้งกับผู้เข้าร่วมงาน เช่น รายละเอียดงาน  เปลี่ยนวันจัดงานหรือสถานที่ เป็นต้น เมื่อคลิกที่ปุ่ม Email […]