[เมนู Marketing Tools] การสร้าง Bulk Discounts

Bulk Discounts  เป็นเมนูสร้างส่วนลดแบบกลุ่ม ที่ทางผู้จัดงานต้องการคัดกรองให้คนที่ใช้ส่วนลดนี้แยกเป็นกลุ่มเฉพาะ วิธีการสร้าง Bulk Discounts ให้คลิกที่ Create Bulk Discount Group Group Name ให้คุณตั้งชื่อโค้ด Budget Limit ให้คุณใส่วงเงินส่วนลด จะเป็นวงเงินเฉพาะของโค้ดนี้ Tickets Limit Per Order ให้คุณกำหนดจำนวนบัตรต่อ 1 ออเดอร์ จากนั้นติ๊กเครื่องหมายถูกที่ Make this bulk discount group active เพื่อให้โค้ดนี้ใช้งานได้ จากนั้นกด Save

[เมนู Marketing Tools] วิธีดูเมนูย่อย Overview

เมนูย่อย Overview เป็นเมนูภาพรวมของ Marketing Tools อีเว้นท์ของคุณ Discount Codes จะแสดงโค้ดส่วนลดที่ถูกใช้ไป เมื่อคลิกที่ปุ่ม Manage Discount Code ระบบจะพาคุณไปที่เมนู Discount Codes คุณสามารถปรับแก้เพิ่มหรือลดโค้ดของคุณได้ทันที Bulk Discounts จะแสดงจำนวนเงินที่ผู้ที่ซื้อบัตรใช้ส่วนลดไป เมื่อคลิกที่ปุ่ม Manage Bulk Discounts ระบบจะพาคุณไปที่เมนู  Bulk Discounts คุณสามารถปรับแก้เพิ่มหรือลดโค้ดของคุณได้ทันที Tickets Email Message เป็นเครื่องมือในการส่งข้อความให้กับผู้ที่เข้าร่วมงาน ซึ่งข้อความเหล่านี้จะอยู่ในอีเมลเดียวกับอีเมลบัตรเข้างานที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับหลังจากทำการซื้อบัตรเสร็จแล้ว เมื่อคลิกที่ปุ่ม Include Message To Tickets Email จะพาคุณไปที่เมนู Communication คุณสามารถใส่ข้อความที่ต้องการจะสื่อสารกับผู้เข้าร่วมงานได้เลย Post Updates เป็นเครื่องมือในการส่งข้อความให้กับผู้ที่เข้าร่วมงาน ซึ่งข้อความเหล่านี้จะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้จัดงานอยากจะแจ้งกับผู้เข้าร่วมงาน เช่น รายละเอียดงาน  เปลี่ยนวันจัดงานหรือสถานที่ เป็นต้น เมื่อคลิกที่ปุ่ม Email […]

[เมนู Page Editor] การใส่รายละเอียดงานหน้า Event ของคุณด้วยเมนูย่อย Editor

Images ในเมนูย่อย Editor เมื่อเปิดขึ้นมาคุณจะเจอภาพจำลงหน้าอีเว้นท์ โดยส่วนแรก Event Cover Image คุณสามารถอัพโหลดรูปภาพขนาดภาพที่เหมาะสมที่สุดคือ PNG or JPG file at 851 x 400 px. ส่วนที่สอง  Background Image คุณสามารถใส่พื้นหลังเพื่อเพิ่ใความสวยงามให้กับหน้าอีเว้นท์ของคุณ PNG or JPG file at 1024 x 1024 px. ส่วนที่สาม Event Details เมื่อคลิกแล้วจะพาคุณไปหน้า Event Details คุณสามารถแก้ไข วัน/เวลา/สถานที่ได้ Event Description ในส่วนของ Event Description ผู้จัดงานสามารถเขียนอธิบายข้อมูลของงานนี้ ไม่ว่าจะเป็นงานจัดขึ้นที่ไหน เมื่อไหร่ ลักษณะงานเป็นแบบไหน มี agenda และ วิทยากร/ศิลปิน เป็นใครบ้าง […]

วิธีชำระเงินผ่านพร้อมเพย์

สำหรับลูกค้าที่ต้องการชำระเงินผ่าน พร้อมเพย์ มีขั้นตอนการชำระเงินดังนี้ 1. เลือกอีเว้นท์ที่คุณต้องการในเว็บไซต์ Event Pop หรือ เข้าจากลิงค์ผ่านเว็บของผู้จัดงานโดยตรง 2. เมื่อเข้าไปที่หน้าอีเว้นท์แล้วให้คุณคลิกที่ “ซื้อบัตร” จากนั้นหน้าจอจะเลื่อนลงไปข้างล่างสุด 3. ให้คุณเลือกประเภทบัตรและจำนวนบัตรที่คุณต้องการ จากนั้นคลิกที่ “ซื้อบัตร” อีกครั้ง 4. ระบบจะพาไปที่หน้ากรอกรายละเอียด จะมีเวลาให้คุณกรอกรายละเอียดภายใน 15 นาที โดยส่วนแรก จะเป็นการแจ้งรายละเอียดประเภทบัตร จำนวน และราคาบัตร 5. จากนั้นให้คุณเลือกวิธีชำระเงินแบบพร้อมเพย์ และกดปุ่ม “ยืนยันการสั่งซื้อ” 6. หน้าจอจะแสดงข้อมูล เบอร์โทร หรือเลขบัตรประชาชนที่ผูกกับบัญชีพร้อมเพย์ของทางผู้จัดงาน  คุณสามารถชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ได้เลย ค่าธรรมเนียมพร้อมเพย์ : การโอนเงินต่างธนาคารและการโอนเงินข้ามเขต เมื่อโอนเงินไม่เกิน 5,000 บาท/รายการ ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่โอน ไม่เกิน 5,000 บาท ฟรีทุกรายการ มากกว่า 5,000 – 30,000 บาท 2 […]

ชำระเงินผ่านบิลด้วย Mobile Banking มีขั้นตอนอย่างไร ?

ชำระเงินด้วยการสแกนบาร์โค้ดหรือ QR code ผ่าน Mobile Banking สามารถชำระเงินผ่าน App mobile banking ทั้ง 5 ธนาคารนี้ *กรณีสแกนบาร์โค้ด เลข Ref.1 และ Ref.2 จะเป็นเลขเดียวกัน หลังจากชำระเงินระบบจะใช้เวลาตรวจสอบการชำระเงินประมาณ 15 นาที หากการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ระบบจะส่งอีเมล์ยืนยันการชำระเงินและบัตรให้กับคุณ