วิธีชำระเงินผ่านบิล ที่ตู้ ATM

ชำระผ่านตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย คุณสามารถดูขั้นตอนการชำระเงินผ่านตู้ ATM ได้ที่บิลชำระเงินในหน้าที่ 2 หน้าที่ 1 หน้าที่ 2  Kasikorn Bank (ธนาคารกสิกรไทย) 1. เสียบบัตร ATM 2. ใส่รหัส 4 ตัว 3. กด ‘จ่ายบิล/ชำระเงิน Payment/Barcode Payment’ 4. กด ‘อื่นๆ/ระบุรหัสบริษัท Other/ Specify Company ID’ 5. กด ‘บัญชีออมทรัพย์’ 6. ใส่รหัส Company ID ‘35204’ (123 เซอร์วิส) 7. ใส่รหัสการชำระเงิน REF1 […]

ชำระเงินผ่านบิลได้สูงสุดครั้งละเท่าไหร่ ?

ในกรณีที่คุณเลือกชำระเงินแบบ “ชำระเงินผ่านบิล” จะมีข้อกำหนดว่า สามารถชำระเงินผ่านบิลได้สูงสุดครั้งละ 30,000 บาท ตามข้อกำหนดของบริษัท 123 เซอร์วิส จำกัด

ยังไม่ได้รับรหัส OTP ต้องทำอย่างไร ?

หากคุณกรอกรหัส OTP (One Time Password) เพื่อยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของบัตรจริง โดยกดปุ่ม “Request OTP” โดยปกติระบบจะส่งรหัส OTP ไปที่มือถือของคุณ เมื่อกรอก OTP เสร็จแล้วกดปุ่ม “Submit” ระบบจะทำการเช็คข้อมูล หากข้อมูลถูกต้องจะทำการตัดบัตรของคุณเพื่อชำระค่าบัตรตามปกติ เนื่องจากสาเหตุที่ไม่ได้รับ OTP อาจเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น สัญญาณอินเตอร์เน็ต หรือ Browser ในการเปิดอิเตอร์เน็ต หากคุณใช้คอมพิวเตอร์ในการซื้อ แนะนำให้ใช้ Browser Google Chrome และลองทำรายการสั่งซื้ออีกครั้งนึง หากคุณใช้มือถือ แนะนำให้สั่งซื้อผ่านแอพพลิเคชั่น Event Pop ดาวน์โหลดฟรี มีทั้ง  ios และ android ในกรณีที่ลองทำการสั่งซื้อใหม่แล้วยังไม่ได้รับ OTP ให้คุณติดต่อธนาคารเจ้าของบัตร เพื่อทำการขอรหัส OTP กับทางธนาคารได้ทันที

ไม่มีเว็บไซต์ธนาคารขึ้นมาให้ยืนยัน OTP ต้องทำอย่างไร ?

เนื่องจากสาเหตุที่ไม่มีเว็บไซต์ธนาคารขึ้นมาให้ยืนยัน OTP อาจเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น สัญญาณอินเตอร์เน็ต หรือ Browser ในการเปิดอิเตอร์เน็ต หากคุณใช้คอมพิวเตอร์ในการซื้อ แนะนำให้ใช้ Browser Google Chrome และลองทำรายการสั่งซื้ออีกครั้งนึง หากคุณใช้มือถือ แนะนำให้สั่งซื้อผ่านแอพพลิเคชั่น Event Pop ดาวน์โหลดฟรี มีทั้ง  ios และ android ในกรณีที่ลองทำการสั่งซื้อใหม่แล้วยังไม่มีเว็บไซต์ขึ้นมาให้ยืนยัน OTP ให้คุณติดต่อธนาคารเจ้าของบัตร เพื่อทำการขอรหัส OTP กับทางธนาคารได้ทันที

ชื่อคนซื้อกับชื่อเจ้าของบัตรเครดิต/เดบิตไม่ตรงกัน สามารถซื้อบัตรได้ไหม ?

หากคุณกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กด “ยืนยันการสั่งซื้อ” ระบบจะส่งไปหน้าตรวจสอบความปลอดภัยของบัตร โดยจะให้คุณกรอกรหัส OTP (One Time Password) เพื่อยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของบัตรจริง โดยกดปุ่ม “Request OTP” ระบบจะส่งรหัส OTP ไปที่มือถือของคุณ เมื่อกรอก OTP เสร็จแล้วกดปุ่ม “Submit” ระบบจะทำการเช็คข้อมูล หากข้อมูลถูกต้องจะทำการตัดบัตรของคุณเพื่อชำระค่าบัตรตามปกติ ดังนั้นหากคุณต้องการใช้บัตรเครดิต / บัตรเดบิต ของผู้อื่นในการชำระเงิน ต้องแน่ใจว่าทางเจ้าของบัตรทราบเรื่องและยืนยัน รหัส OTP ให้กับคุณ