[ แท็บย่อย Tickets] สำหรับดูข้อมูลรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน

Overviews แสดงประเภทและจำนวนบัตรที่สั่งซื้อสำเร็จพร้อมเข้างานเท่านั้น หากวันงานมีการใช้ Dash Application ระบบจะแสดงบัตรที่ถูกสแกนเช็คอินเป็นจำนวนและเปอเซ็นต์แบบเรียลไทม์ คุณสามารถค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมงานได้โดย กรอก ชื่อเบอร์โทรศัพท์ อีเมล และ Reference code หรือระบุ Ticket type / Status ที่ต้องการค้นหา แล้วกด Search หลังจากค้นหาแล้ว คุณสามารถ Export รายชื่อเป็นไฟล์ .XLSX และ .CSV ได้

[ แท็บย่อย Orders] สำหรับดูข้อมูลและสถานะรายการคำสั่งซื้อ

Overviews จะรวบรวมรายการคำสั่งซื้อที่เกิดขึ้นของงานโดยแสดงผลเป็นจำนวนรายการคำสั่งซื้อ โดยแบ่งเป็นสถานะดังนี้ ‘All orders’ แสดงรายการคำสั่งซื้อทั้งหมดที่มีปัจจุบัน ‘Paid’ แสดงรายการคำสั่งซื้อที่ชำระเงินสำเร็จเท่านั้นจากทั้งหมดทุกช่องทาง ‘Pending’ แสดงรายการคำสั่งซื้อที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เช่น กำลังพิมพ์กรอกข้อมูล กำลังรอการชำระเงิน เป็นต้น ‘Action Required’ แสดงรายการคำสั่งซื้อแบบ โอนเงิน ที่รอคุณอนุมัติ เมื่อคุณเช็คและอนุมัติสลิปหลักฐานที่ลูกค้าอัพโหลดเข้าระบบกับรายการบัญชีของคุณแล้ว รายการจะถูกปรับเป็นสถานะ ‘Paid’ ทันที ‘Refund orders’  แสดงรายการคำสั่งซื้อการคืนเงินของลูกค้า ‘Expired orders’  แสดงรายการคำสั่งซื้อที่เลือกวิธีชำระเงินผ่านการโอนเงินแต่รายการคำสั่งซื้อนั้นหมดอายุแล้ว เผื่อในกรณีที่ลูกค้าบางรายโอนเงินแล้วแต่ไม่ได้แจ้งโอนเงิน ระบบสามารถกู้คืนรายการคำสั่งซื้อที่มีปัญหาเพื่อให้ลูกค้าแจ้งโอนเงินอีกครั้ง All Orders ในกรณีที่คุณต้องการค้นหารายการคำสั่งซื้อ สามารถใช้ช่อง Search orders โดยพิมพ์ชื่อลูกค้า เลขที่คำสั่งซื้อ หรือ อีเมล รวมถึงระบุความต้องการเพิ่มเติมเพื่อเจาะจงการค้นหา ได้ดังนี้ Payment Method ระบุช่องทางการชำระเงิน Status ระบุสถานะรายการแบบละเอียด เช่น รายการสั่งซื้อสำเร็จ รอการชำระแบบโอนเงิน รอการอนุมัติรายการโอนเงิน รอการชำระเงินผ่านบิล เป็นต้น Discount code […]

วิธีการสร้าง Token สำหรับ Dash Application

1. เข้าสู่ระบบและเลือก Organizer’s Dashboard 2. คลิกเลือกงานที่ต้องการสร้าง Token 3. ไปที่เมนู ‘Security Tokens’ และคลิก ‘+ Create Token’ 4. ในช่อง Note ให้กรอกข้อมูล เช่น ชื่อพนักงาน หรือรหัสเครื่องที่นำไปใช้งาน (ถ้ามี) หากเป็นพนักงาน Outsource อาจใส่เป็น Staff No.1 / Staff No.2 เป็นต้น 5. ในช่อง Tag List อาจใส่เป็นตำแหน่งหรือจุดที่พนักงานประจำอยู่ เช่น Entrance 1 / Entrance 2 / Ballroom A เป็นต้น 6. จากนั้นกด ‘SAVE’ […]