[เมนู Order] วิธีซื้อบัตรผ่านผู้จัดงานโดยตรง

ระบบของเรารองรับการซื้อบัตรด้วยเงินสด ในกรณีที่ทางผู้จัดงานต้องการทำรายการสั่งซื้อให้กับลูกค้าคนพิเศษของคุณ คุณสามารถเข้ามาที่หน้า ‘Order’ และกดปุ่ม ‘Place Order for Customer’ เมื่อกดปุ่ม ‘Manual Place Order’ ระบบจะแสดงหน้าจอเหมือนการทำรายการสั่งซื้อปกติ คุณสามารถเลือกประเภทและจำนวนบัตร กรอกข้อมูลลูกค้าของคุณ และกดปุ่ม ‘ยืนยันการสั่งซื้อ’ ระบบจะส่งอีเมลยืนยันการสั่งซื้อให้กับลูกค้าและปรับสถานะเป็น ‘ชำระเงินแล้ว’ หลังจากนั้นคุณและลูกค้าสามารถตกลงเรื่องการชำระเงินได้ในภายหลัง

[เมนู Orders & Tickets] การค้นหาข้อมูลลูกค้าที่ขอหัก ณ ที่จ่าย

ในบางอีเว้นท์ที่ผู้จัดงานเปิดให้ลูกค้าสามารถขอทำเรื่องหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ เมื่อทางบัญชีต้องการทำเอกสารให้ลูกค้า คุณสามารถเข้าไปค้นหารายการคำสั่งซื้อเหล่านี้จากรายการคำสั่งซื้อทั้งหมดในระบบ โดยเข้าไปที่ Organizer Dashboard เลือกเมนู “Orders & Tickets” และติ๊กถูกที่ช่อง “Has withholding tax” สำหรับค้นหารายการคำสั่งซื้อที่มีการหัก ณ ที่จ่าย ลูกค้าได้รับการหักเงินภาษีตอนทำรายการและนำมายื่นทีหลัง หรือติ๊กถูกที่ช่อง “Defer withholding tax” สำหรับค้นหารายการคำสั่งซื้อที่มีการหัก ณ ที่จ่าย ลูกค้าจ่ายเงินจำนวนเต็มและรับเงินคืนทีหลัง จากนั้นกดปุ่ม “search” ระบบจะทำการค้นหารายการคำสั่งซื้อที่มีการขอทำเรื่องหักภาษี ณ ที่จ่าย นอกจากนี้คุณยังสามารถดึงข้อมูลรายการคำสั่งซื้อของลูกค้าพร้อมรายละเอียดการขอใบหัก ณ ที่จ่ายได้โดยกดปุ่ม “Export” และเลือกว่าจะ export เป็นไฟล์ .CSV หรือ .PDF ระบบจะดาวน์โหลดให้อัตโนมัติ (กรณีที่ดาวน์โหลดไฟล์มากกว่า 100 ชื่อเป็นต้นไป ระบบจะส่งไปให้ทางอีเมล)

[เมนู Order] เมนูย่อย ‘Expired’

ในเมนู ‘Orders’ เมนูย่อย ‘Expired’ จะรวบรวมรายการคำสั่งซื้อที่เลือกวิธีชำระเงินผ่านการโอนเงินแต่รายการคำสั่งซื้อนั้นหมดอายุแล้ว เผื่อในกรณีที่ลูกค้าบางรายโอนเงินแล้วแต่ไม่ได้แจ้งโอนเงิน ระบบสามารถกู้คืนรายการคำสั่งซื้อที่มีปัญหาเพื่อให้ลูกค้าแจ้งโอนเงินอีกครั้ง โดยลูกค้าจะต้องคลิกที่เลขรายการคำสั่งซื้อที่ต้องการกู้คืนข้อมูล หน้าจะจะแสดรายการคำสั่งซื้อของลูกค้าและเมื่อเลื่อนลงมาด้านล่างจะพบกับปุ่ม ‘Restore This Order’ เมื่อกดปุ่มนี้ ระบบจะแจ้งเตือนอีกครั้งก่อนว่าคุณต้องการกู้คืนบัญชีจริงหรือไม่ หากคุณกด ‘ยืนยัน’ ระบบจะทำการกู้คืนรายการคำสั่งซื้อนี้ให้กับลูกค้าของคุณ ลูกค้าสามารถเข้าไปแจ้งโอนเงินใหม่อีกครั้งที่อีเมลหรือในหน้า My Wallet ก็ได้

[เมนู Orders] เมนูย่อย ‘Refund’

เมื่อคุณเข้า Organzer Dashboard เมนู ‘Refund’ จะอยู่ในหน้า ‘Order’ ทางผู้จัดงานสามารถทราบสถานะการขอคืนเงินของลูกค้าแต่ละรายการคำสั่งซื้อได้ในหน้านี้ หากมีลูกค้าที่ยังอยู่ในระหว่างการโอนเงินคืนจะมีรายการคำสั่งซื้อที่ขึ้นสถานะ ‘Pending Refund’ อยู่ และเมื่อระบบทำการคืนเงินให้เรียบร้อยแล้วรายการคำสั่งซื้อจะขึ้นสถานะ ‘Refunded’ ดังรูปนี้  

[เมนู Order] เมนูย่อย ‘Action Required’

เมนู ‘Action Required’ จะอยู่ในหน้า Orders ซึ่งรวบรวมรายการคำสั่งซื้อที่เกิดขึ้นในอีเว้นท์ที่คุณดูแลอยู่ คุณจะได้ใช้เมนู ‘Action Required’ เมื่ออีเว้นท์ของคุณเปิดบริการชำระเงินผ่านการโอนเงินธนาคาร ซึ่งหน้านี้จะรวมรวมรายการคำสั่งซื้อที่ลูกค้าได้ทำการแจ้งโอนเงินผ่านระบบหลังบ้านภายในเวลาที่กำหนด เลื่อนลงมาคุณจะพบคำสั่งซื้อที่รอการยืนยัน และให้คุณคลิกที่เลขคำสั่งซื้อเพื่อตรวจสอบขอมูลออเดอร์ เมื่อคุณคลิกที่รายการคำสั่งซื้อระบบจะแสดงข้อมูลต่างๆ รวมถึงหลักฐานการชำระเงิน คุณสามารถคลิกตรง ‘Attachment’ เพื่อดูรูปสลิปที่ลูกค้าแนบมาตอนแจ้งโอนเงินเพื่อเทียบกับเงินที่โอนเข้ามาในบัญชีของคุณ เมื่อทำการตรวจสอบและพบว่าข้อมูลตรงกัน ให้กดปุ่ม ‘Confirm Bank Transfer’ เพื่อยืนยันการชำระเงินของลูกค้า ระบบจะส่งอีเมลยืนยันการชำระเงินไปให้ลูกค้า และข้อมูลของลูกค้าจะขึ้นในหน้า ‘Attendees’