ซื้อบัตร E-Ticket กรอกชื่อผู้เข้าร่วมงานซ้ำกันได้หรือไม่ ?

การกรอกรายละเอียดบัตร E-Ticket ขึ้นอยู่กับทางผู้จัดงานเป็นผู้กำหนดว่าจะสามารถใส่ชื่อซ้ำกันได้หรือไม่

ในกรณีที่ใส่ชื่อซ้ำกันได้ คุณสามารถ ติ๊กเครื่องหมายถูกตรง “เป็นคนเดียวกับผู้ซื้อบัตร” ได้ในบัตรทุกใบ

จับภาพหน้าจอ 2017-09-08 เวลา 15.18.52

หากในกรณีที่ผู้จัดไม่อนุญาตให้ใส่ชื่อบนบัตรซ้ำกัน ให้คุณติ๊กเครื่องหมายถูกออก จากนั้นกรอกข้อมูลผู้ที่จะเข้าร่วมงาน ได้เลยค่ะ

จับภาพหน้าจอ 2017-09-08 เวลา 15.19.20

Was this article helpful?

Related Articles