ระบบแจ้งเตือนว่าอีเมลนี้ถูกใช้ลงทะเบียนไปแล้วต้องทำอย่างไร ?

หากระบบแจ้งเตือนว่าอีเมลของคุณถูกใช้ลงทะเบียนไปแล้ว
แสดงว่า ทางผู้จัดงานกำหนดให้ใช้ 1 อีเมลต่อ 1 ท่านเท่านั้น
ให้คุณสมัครสมาชิกด้วยอีเมลอื่น จากนั้นลงทะเบียนโดยชื่อผู้เข้าร่วมงานห้ามซ้ำกับบัตรที่คุณลงทะเบียนไป

Was this article helpful?

Related Articles