[เมนู Marketing Tools] วิธีดูเมนูย่อย Overview

เมนูย่อย Overview เป็นเมนูภาพรวมของ Marketing Tools อีเว้นท์ของคุณ

จับภาพหน้าจอ 2017-11-07 เวลา 17.30.57
Discount Codes จะแสดงโค้ดส่วนลดที่ถูกใช้ไป เมื่อคลิกที่ปุ่ม Manage Discount Code ระบบจะพาคุณไปที่เมนู Discount Codes คุณสามารถปรับแก้เพิ่มหรือลดโค้ดของคุณได้ทันที

Bulk Discounts จะแสดงจำนวนเงินที่ผู้ที่ซื้อบัตรใช้ส่วนลดไป เมื่อคลิกที่ปุ่ม Manage Bulk Discounts ระบบจะพาคุณไปที่เมนู  Bulk Discounts คุณสามารถปรับแก้เพิ่มหรือลดโค้ดของคุณได้ทันที

จับภาพหน้าจอ 2017-11-09 เวลา 14.39.16

Tickets Email Message เป็นเครื่องมือในการส่งข้อความให้กับผู้ที่เข้าร่วมงาน ซึ่งข้อความเหล่านี้จะอยู่ในอีเมลเดียวกับอีเมลบัตรเข้างานที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับหลังจากทำการซื้อบัตรเสร็จแล้ว เมื่อคลิกที่ปุ่ม Include Message To Tickets Email จะพาคุณไปที่เมนู Communication คุณสามารถใส่ข้อความที่ต้องการจะสื่อสารกับผู้เข้าร่วมงานได้เลย

Post Updates เป็นเครื่องมือในการส่งข้อความให้กับผู้ที่เข้าร่วมงาน ซึ่งข้อความเหล่านี้จะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้จัดงานอยากจะแจ้งกับผู้เข้าร่วมงาน เช่น รายละเอียดงาน  เปลี่ยนวันจัดงานหรือสถานที่ เป็นต้น เมื่อคลิกที่ปุ่ม Email to attendees จะพาคุณไปที่เมนู Communication คุณสามารถใส่ข้อความที่ต้องการจะสื่อสารกับผู้เข้าร่วมงานได้เลย ส่วน View History คุณสามารถดูประวัติอีเมลที่เคยส่งให้ลูกค้าได้ที่นี่

Add to Facebook Events เป็นเครื่องมือสร้างอีเว้นท์บน Facebook

จับภาพหน้าจอ 2017-11-09 เวลา 15.48.26

SEO & Analytic Tools เป็นเครื่องมือที่คุณสามารถสร้าง URL สำหรับอีเว้นท์ของคุณ และยังช่วยให้คนจำนวนมากเข้าถึงอีเว้นท์ของคุณได้มากขึ้น

Was this article helpful?

Related Articles