[เมนู Page Editor] การใส่รายละเอียดงานหน้า Event ของคุณด้วยเมนูย่อย Editor

Images

จับภาพหน้าจอ 2017-11-07 เวลา 15.19.00

ในเมนูย่อย Editor เมื่อเปิดขึ้นมาคุณจะเจอภาพจำลงหน้าอีเว้นท์ โดยส่วนแรก Event Cover Image คุณสามารถอัพโหลดรูปภาพขนาดภาพที่เหมาะสมที่สุดคือ PNG or JPG file at 851 x 400 px.

ส่วนที่สอง  Background Image คุณสามารถใส่พื้นหลังเพื่อเพิ่ใความสวยงามให้กับหน้าอีเว้นท์ของคุณ
PNG or JPG file at 1024 x 1024 px.

ส่วนที่สาม Event Details เมื่อคลิกแล้วจะพาคุณไปหน้า Event Details คุณสามารถแก้ไข วัน/เวลา/สถานที่ได้

Event Description

จับภาพหน้าจอ 2017-11-07 เวลา 15.19.30

ในส่วนของ Event Description ผู้จัดงานสามารถเขียนอธิบายข้อมูลของงานนี้ ไม่ว่าจะเป็นงานจัดขึ้นที่ไหน เมื่อไหร่ ลักษณะงานเป็นแบบไหน มี agenda และ วิทยากร/ศิลปิน เป็นใครบ้าง และเพิ่มรูปภาพให้อีเว้นท์ของคุณน่าสนใจมากขึ้น โดยสามารถสร้างทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือหากใส่ข้อมูลเฉพาะภาษาไทย เมื่อลูกค้าเข้าเว็บในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ ก็จะเห็นข้อมูลภาษาไทยเช่นกัน เมื่อใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดปุ่ม “Save” เพื่อบันทึกข้อมูล (แนะนำให้กด “Save” ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล)

Organizer Contact

จับภาพหน้าจอ 2017-11-07 เวลา 15.37.32

ในส่วนของ Organizer Contact จะเป็นส่วนแสดงช่องทางการติดต่อ หรือติดตามข่าวสารของงานหรือผู้จัดงาน ผู้จัดงานสามารถใส่เบอร์โทร, อีเมล, เว็บไซต์, facebook, twitter, line และ instagram โดยคุณสามารถกดตรงปุ่ม “Edit Contact Information” เพื่อใส่ข้อมูล

Event URL

จับภาพหน้าจอ 2017-11-07 เวลา 15.38.15

โดยปกติ URL ของอีเว้นท์จะขึ้นด้วยเลขที่อีเว้นท์ซึ่งจะเรียงลำดับตามจำนวนอีเว้นท์ทั้งหมดของเว็บ คุณสามารถตั้งชื่อ url เพิ่มต่อจากเลขที่อีเว้นท์ได้และใช้เป็นลิงค์สำหรับเข้าหน้าอีเว้นท์ได้เลย เมื่อใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดปุ่ม “Save” เพื่อบันทึกข้อมูล (แนะนำให้กด “Save” ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล)

Was this article helpful?

Related Articles