[เมนู Orders] เมนูย่อย ‘Refund’

เมื่อคุณเข้า Organzer Dashboard เมนู ‘Refund’ จะอยู่ในหน้า ‘Order’ ทางผู้จัดงานสามารถทราบสถานะการขอคืนเงินของลูกค้าแต่ละรายการคำสั่งซื้อได้ในหน้านี้

จับภาพหน้าจอ 2017-08-17 เวลา 16.26.11

หากมีลูกค้าที่ยังอยู่ในระหว่างการโอนเงินคืนจะมีรายการคำสั่งซื้อที่ขึ้นสถานะ ‘Pending Refund’ อยู่ และเมื่อระบบทำการคืนเงินให้เรียบร้อยแล้วรายการคำสั่งซื้อจะขึ้นสถานะ ‘Refunded’ ดังรูปนี้

จับภาพหน้าจอ 2017-08-17 เวลา 16.26.26

 

Was this article helpful?

Related Articles