ฉันสั่งซื้อบัตรไว้แล้วจะขอปรับลดจำนวนหรือเพิ่มจำนวนได้หรือไม่ ?

การสั่งซื้อบัตรผ่าน Event Pop ทุกรายการจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนจำนวนในการสั่งซื้อได้ในภายหลัง คุณจะต้องยกเลิกคำสั่งซื้อปัจจุบัน แล้วทำรายการคำสั่งซื้อใหม่ตามจำนวนที่คุณต้องการเท่านั้น

หากรายการคำสั่งซื้อของคุณถูกชำระเงินไปแล้ว จะต้องติดต่อกับทางผู้จัดงานโดยตรง เพื่อให้ทางผู้จัดงานพิจารณาอีกทีเป็นกรณีไป

Was this article helpful?

Related Articles