ฉันสามารถใช้ Access code/ Discount code หลายอันพร้อมกันได้หรือไม่ ?

ระบบของ Event Pop จะอนุญาตให้คุณใช้ Code ได้ 1 ครั้งต่อ 1 คำสั่งซื้อ
โดยให้คุณกรอก Code ที่ช่อง “ใส่โปรโมชั่นโค้ด”

จับภาพหน้าจอ 2018-01-25 เวลา 14.27.32
เมื่อคุณกรอก Code แล้วให้คลิก “ใช้โค้ด”  จากนั้นคลิกที่ “ซื้อบัตร”
จับภาพหน้าจอ 2018-01-25 เวลา 14.26.41ระบบจะปรากฎบัตรโปรโมชั่นที่ทางผู้จัดงานซ่อนไว้ หรือ ปรากฎราคาบัตรที่ได้รับส่วนลด

จับภาพหน้าจอ 2018-01-25 เวลา 15.43.00หากคุณต้องการใช้ Access code / Discount code อื่น ให้คุณกดใช้ Code อีกครั้ง

Was this article helpful?

Related Articles