[เมนู Application Forms] การสร้าง Application Forms

หากทางผู้จัดงานต้องการต้องการเก็บข้อมูลจากลูกค้าเพิ่มเติม คุณสามารถสร้างใบสมัครหรือแบบสอบถามได้ที่เมนู ‘Application Forms’

จับภาพหน้าจอ 2017-08-17 เวลา 15.41.55
เริ่มจากการคลิกที่ปุ่ม ‘+Create Form’ จากนั้นกรอกข้อมูลตามช่องด้านล่างนี้

ในส่วนแรกเป็นส่วนแสดงรายละเอียดต่างๆของแบบฟอร์มเช่น ชื่อ คำอธิบาย วันเวลาที่ลงทะเบียนได้
– Name : ชื่อแบบฟอร์ม
– Description : คำอธิบายของแบบฟอร์ม
End at time * : วันเวลาที่ปิดรับแบบฟอร์ม

จับภาพหน้าจอ 2017-08-17 เวลา 15.43.42

ในส่วนที่สองเป็นเป็นส่วนของคำถามในแบบฟอร์ม คุณสามารถสร้างคำถามและเลือกประเภทของคำตอบได้ตามต้องการ หากมีคำถามมากกว่า 1 รายการ คุณสามารถกดปุ่ม ‘+Add New Question’ ระบบจะสร้างช่องสำหรับสร้างคำถามใหม่ให้กับคุณ

จับภาพหน้าจอ 2017-08-17 เวลา 15.44.46
– Question : คำถามที่ต้องการเก็บข้อมูล
– Field Type : คุณสามารถเลือกได้ว่าในคำถามนี้จะให้ลูกค้าตอบเป็นแบบไหนตามรูปด้านล่างนี้
จับภาพหน้าจอ 2017-08-17 เวลา 15.46.02
– Placeholder : ช่องสำหรับกรอกข้อความที่เป็นตัวอักษรสีเทาเพื่อแนะนำให้ลูกค้ารู้ว่าช่องนี้ควรกรอกข้อมูลอะไร

และส่วนสุดท้ายเป็นส่วนของ Communicate ผู้จัดงานสามารถสร้างข้อความเพื่อส่งให้กับลูกค้าที่กรอกแบบฟอร์มสำเร็จ อาจเป็นอีเมลขอบคุณหรืออีเมลแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้กับลูกค้า เมื่อเขียนอีเมลเสร็จกดปุ่ม ‘Save’ เป็นการยืนยันการสร้างแบบฟอร์ม
จับภาพหน้าจอ 2017-08-17 เวลา 15.47.33

Was this article helpful?