ไม่มีเว็บไซต์ธนาคารขึ้นมาให้ยืนยัน OTP ต้องทำอย่างไร ?

เนื่องจากสาเหตุที่ไม่มีเว็บไซต์ธนาคารขึ้นมาให้ยืนยัน OTP อาจเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น สัญญาณอินเตอร์เน็ต หรือ Browser ในการเปิดอิเตอร์เน็ต

หากคุณใช้คอมพิวเตอร์ในการซื้อ แนะนำให้ใช้ Browser Google Chrome และลองทำรายการสั่งซื้ออีกครั้งนึง
หากคุณใช้มือถือ แนะนำให้สั่งซื้อผ่านแอพพลิเคชั่น Event Pop ดาวน์โหลดฟรี มีทั้ง  ios และ android

จับภาพหน้าจอ 2018-01-29 เวลา 15.32.10
ในกรณีที่ลองทำการสั่งซื้อใหม่แล้วยังไม่มีเว็บไซต์ขึ้นมาให้ยืนยัน OTP ให้คุณติดต่อธนาคารเจ้าของบัตร เพื่อทำการขอรหัส OTP กับทางธนาคารได้ทันที

Was this article helpful?

Related Articles