วิธีชำระเงินผ่านบิล ที่ตู้ ATM

ชำระผ่านตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย

คุณสามารถดูขั้นตอนการชำระเงินผ่านตู้ ATM ได้ที่บิลชำระเงินในหน้าที่ 2

หน้าที่ 1

หน้าที่ 2
จับภาพหน้าจอ 2018-01-29 เวลา 17.11.41

kbank Kasikorn Bank (ธนาคารกสิกรไทย)

1. เสียบบัตร ATM
2. ใส่รหัส 4 ตัว
3. กด ‘จ่ายบิล/ชำระเงิน Payment/Barcode Payment’
4. กด ‘อื่นๆ/ระบุรหัสบริษัท Other/ Specify Company ID’
5. กด ‘บัญชีออมทรัพย์’
6. ใส่รหัส Company ID ‘35204’ (123 เซอร์วิส)
7. ใส่รหัสการชำระเงิน REF1 No. ตามใบแจ้งชำระเงิน
8. ใส่รหัสการสั่งซื้อ REF2 No. ตามใบแจ้งชำระเงิน
9. ใส่จำนวนเงินที่ต้องโอนเงิน
10. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนกด ‘ยืนยัน’

scb  SCB (ธนาคารไทยพาณิชย์)
1. เสียบบัตร ATM
2. ใส่รหัส 4 ตัว
3. กด ‘ชำระเงิน/บริการ’
4. กด ‘ชำระเงิน/บริการ’ อีกครั้ง
5. กด ‘ชำระเงินเข้าบริษัทอื่นๆ’
6. กด ‘บัญชีออมทรัพย์’
7. ใส่รหัสบริษัท ‘2616’ (123 เซอร์วิส)
8. ใส่รหัสการชำระเงิน REF1 No. ตามใบแจ้งชำระเงิน ในช่อง ‘รหัสอ้างอิง/Customer No’
แล้วกด ‘ถูกต้อง’
9. ใส่รหัสการสั่งซื้อ REF2 No. ตามใบแจ้งชำระเงิน
10. ใส่จำนวนเงินที่ต้องโอนเงิน
11. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนกด ‘ยืนยัน’

bbl  Bangkok Bank (ธนาคารกรุงเทพ)
1. เสียบบัตร ATM
2. ใส่รหัส 4 ตัว
3. กด ‘ชำระเงิน/เติมเงินมือถือ’
4. กด ‘ชำระเงิน/เติมเงินมือถือ’
5. กด ‘บัญชีสะสมทรัพย์’
6. กด ‘ธุรกิจขายตรง/บันเทิง/ออนไลน์’
7. กด ‘อื่นๆ’
8. กด ‘123 เซอร์วิส’
9. ใส่รหัสการชำระเงิน REF1 No. ตามใบแจ้งชำระเงิน ในช่อง Reference Code 1
10. ใส่รหัสการสั่งซื้อ REF2 No. ตามใบแจ้งชำระเงิน ในช่อง Reference Code 2
11. ใส่จำนวนเงินที่ต้องโอนเงิน
12. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนกด ‘ยืนยัน’

bayKrungsri (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา)
1. เสียบบัตร ATM
2. ใส่รหัส 4 ตัว
3. กด ‘ชำระบิล/ชำระด้วยบาร์โค้ด’
4. กด ‘สินค้าบริการอื่นๆ’
5. กด ‘ชำระเงินเข้าบริษัทอื่นๆ’
6. กด ‘ระบุเลขที่บัญชี/Comp Code’
7. กด ‘ออมทรัพย์’
8. ใส่รหัส Comp Code ‘91230’ (123 เซอร์วิส)
9. ใส่รหัสการชำระเงิน REF1 No. ตามใบแจ้งชำระเงิน
10. ใส่รหัสการสั่งซื้อ REF2 No. ตามใบแจ้งชำระเงิน
11. ใส่จำนวนเงินที่ต้องโอนเงิน
12. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนกด ‘ถูกต้อง’

ktbKrungthai (ธนาคารกรุงไทย)
1. เสียบบัตร ATM
2. ใส่รหัส 4 ตัว
3. กด ‘บริการอื่นๆ’
4. กด ‘จ่ายบิล/ชำระเงิน’
5. กด ‘อื่นๆ/ระบุรหัสบริษัท Other/Specify Company ID’
6. กด’ออมทรัพย์’
7. ใส่รหัส Comp Code ‘91230’ (123 เซอร์วิส)
8. ใส่รหัสการสั่งซื้อ REF1 และ REF2 ต่อกันคั่นด้วยจุด ‘.’ ตามใบแจ้งชำระเงิน (เช่น
1234567.89) ในช่อง รหัสลูกค้า และเลขที่ใบแจ้งหนี้
9. ใส่จำนวนเงินที่ต้องโอนเงิน
10. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนกด ‘ถูกต้อง’

Was this article helpful?

Related Articles