ฉันมีบัตรแข็งแล้วต้องเตรียมเอกสารมาอีกไหม?

หากว่าคุณมีบัตรแข็ง (Physical Ticket) แล้ว คุณสามารถนำบัตรแข็งเข้างานพร้อมเอกสารอื่นๆ (หากมี) ตามที่ผู้จัดงานได้ประกาศไว้ คุณสามารถเข้างานพร้อมเอกสารได้เลย

Was this article helpful?

Related Articles