[เมนู Marketing Tools] การสร้าง Bulk Discounts

Bulk Discounts  เป็นเมนูสร้างส่วนลดแบบกลุ่ม ที่ทางผู้จัดงานต้องการคัดกรองให้คนที่ใช้ส่วนลดนี้แยกเป็นกลุ่มเฉพาะ

จับภาพหน้าจอ 2017-11-13 เวลา 14.34.22

วิธีการสร้าง Bulk Discounts ให้คลิกที่ Create Bulk Discount Group

จับภาพหน้าจอ 2017-11-13 เวลา 15.06.33

Group Name ให้คุณตั้งชื่อโค้ด
Budget Limit ให้คุณใส่วงเงินส่วนลด จะเป็นวงเงินเฉพาะของโค้ดนี้
Tickets Limit Per Order ให้คุณกำหนดจำนวนบัตรต่อ 1 ออเดอร์
จากนั้นติ๊กเครื่องหมายถูกที่ Make this bulk discount group active เพื่อให้โค้ดนี้ใช้งานได้
จากนั้นกด Save

Was this article helpful?

Related Articles