[เมนู Marketing Tools] การสร้างอีเมล Communication

ใน Organizer Dashboard มีส่วนที่รองรับการสื่อสารกับลูกค้าด้วยเมนู ‘Communicate’ หากคุณมีข้อมูลข่าวสารที่ต้องการส่งให้กับกลุ่มลูกค้าที่เคยซื้อบัตรกับคุณมาก่อน คุณสามารถใช้เครื่องมือเมนูนี้เพื่อแจ้งข่าวสารให้กับลูกค้าของคุณได้

จับภาพหน้าจอ 2017-11-13 เวลา 16.11.29

ในส่วนของการส่งข้อความจะแบ่งออกเป็นสองแบบ คือ แบบแนบข้อความไปพร้อมกับอีเมล E-Ticket หรือ อีเมลยืนยันการสั่งซื้อ มักใช้กับข้อความเกี่ยวกับเงื่อนไข กฎระเบียบ หรือข้อจำกัดในการเข้างาน และ แบบที่ส่งออกไปให้ลูกค้าเป็นอีเมลเพิ่มเติม ใช้อัพเดทข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับงานแบบเร่งด่วน เช่น แจ้งข่าวด่วนต่างๆ

จับภาพหน้าจอ 2017-11-09 เวลา 16.51.13

จากนั้นคุณสามารถแก้ไขข้อความพร้อมใส่ภาพประกอบ เพื่อทำการสื่อสารกับลูกค้าของคุณได้เลย หากใส่รายละเอียดและตรวจเช็คข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม ‘Save’ ระบบจะส่งข้อความที่คุณสร้างไว้ไปพร้อมกับอีเมลยืนยันการสั่งซื้อทุกครั้งที่ลูกค้าทำรายการสั่งซื้อบัตรงานของคุณ

ข้อความที่คุณเขียนไว้จะแสดงบนหน้าขอบคุณหลังลูกค้าทำรายการสั่งซื้อสำเร็จ และในอีเมล E-Ticket หรือ อีเมลยืนยันการสั่งซื้อตรงด้านล่างของ QR Code

จับภาพหน้าจอ 2017-11-13 เวลา 15.25.12

Post Updates  ใช้สำหรับสร้างอีเมลที่จะสื่อสารกับผู้ที่จะเข้าร่วมงานโดยคลิกที่ Push an Email to attendees

จับภาพหน้าจอ 2017-11-13 เวลา 15.25.17

Facebook Official Events คุณสามารถเพิ่มอีเว้น์ของคุณใน Facebook Events  ให้คลิกที่ Add to Facebook Events

จับภาพหน้าจอ 2017-11-13 เวลา 15.25.23
Social Media Channels  คุณสามารถเพิ่มช่องทาง Social Channels  โดยให้คลิกที่ Edit Social Media Channels

Was this article helpful?

Related Articles