(Mobile Application) ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

วิธีการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต หลังจากที่คุณเลือกประเภทบัตรและจำนวนบัตรเรียบร้อยแล้ว เมื่อคุณเลือกวิธีชำระเงินเป็น ‘บัตรเครดิต’ (ในกรณีชำระผ่านบัตรเดบิตสามารถกรอกในช่องบัตรเครดิตได้เลย) และทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. กรอกหมายเลขบัตรเครดิต/บัตรเดบิต , กรอกชื่อเจ้าของบัตรเครดิต/บัตรเดบิต ,วันหมดอายุของบัตร , เลขหลังบัตร(เลขccv)

 

2. ในบางอีเว้นท์สามารถขอใบกำกับภาษีตัวเต็มได้ โดยการเลื่อนปุ่ม ‘ฉันต้องการใบเสร็จ และ/หรือใบกำกับภาษี’ ไปทางขวา จากนั้นกรอกรายละเอียดข้อมูลบริษัทพร้อมหมายเลขผู้เสียภาษีที่ต้องการออกใบกำกับภาษี

IMG_0057

3. เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วกดปุ่ม ‘ยืนยันการสั่งซื้อ’ ระบบจะตัดบัตรของคุณทันทีและหากคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งอีเมลยืนยันการชำระเงินพร้อมอีเมลบัตรส่งไปที่อีเมลของคุณ และหากดูที่ My Wallet จะขึ้นว่ารายการคำสั่งซื้อของคุณชำระเงินแล้ว

IMG_0058

TIPS: หากกดปุ่ม ‘ยืนยันการสั่งซื้อ’ แล้วไม่สามารถชำระเงินได้ โปรดตรวจสอบบัตรเครดิต/เดบิต ของคุณว่าเคยเปิดบริการชำระเงินออนไลน์แล้วหรือยัง,กรอกข้อมูลถูกต้องหรือไม่ และ วงเงินของคุณเพียงพอหรือไม่

Was this article helpful?

Related Articles