[แท็บย่อย Additional Setting] สำหรับตั้งค่าอีเว้นท์เพิ่มเติม

‘Additional Settings’

สำหรับกำหนดข้อมูลเพิ่มเติมจากมาตรฐาน เช่น กำหนดจำนวนบัตรที่ลูกค้าสามารถซื้อได้ต่อบัญชีผู้ใช้งาน กำหนดอายุผู้เข้าร่วมงาน ระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมบนบัตร หรือยกเลิกอีเว้นท์นั้นๆ เป็นต้น

Ticket Limit & Options

  • Tickets limit for each user : ระบุตัวเลขเพื่อกำหนดว่าสามารถซื้อบัตรได้สูงสุดกี่ใบ ต่อ 1 User
  • Tickets limit for each order : ระบุตัวเลขเพื่อกำหนดว่าสามารถซื้อบัตรสูงสุดได้กี่ใบ ต่อ1 รายการคำสั่งสั่งซื้อ
  • Notify user when order expire : ติ๊กเพื่อให้ระบบส่งอีเมลแจ้งเตือนเมื่อคำสั่งซื้อหมดอายุ

Screen Shot 2561-08-28 at 5.07.18 PM

 

Display Options

  • Display remaining tickets on ticket table : ติ๊กเพื่อให้แสดงจำนวนบัตรที่เหลือในหน้าอีเว้นท์เพจ
  • Hide Discount / Access Code input box : ติ๊กเพื่อซ่อนช่องใส่โค้ดส่วนลดออกจากหน้าอีเว้นท์เพจ (กรณีอีเว้นท์นั้นๆไม่มีการใช้โค้ด เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าเข้าใจผิดว่ามีโปรโมชั่นอื่นๆที่ลูกค้าไม่ทราบ)
  • Make this event private (Private/Unlist) : ติ๊กเพื่อตั้งค่าให้อีเว้นท์นั้นสถานะเป็นส่วนตัว ซึ่งจะทำให้ลูกค้าไม่สามารถค้นหาจากหน้าเว็บไซต์ได้ ยกเว้นคุณจะส่งลิ้งก์ให้ลูกค้าโดยตรงเท่านั้น (โดยส่วนมากใช้กับกรณีงานลักษณะส่งคำเชิญ และไม่ต้องการให้ลูกค้าภายนอกเข้ามากดลงทะเบียนซื้อบัตรได้)

Screen Shot 2561-08-28 at 5.07.38 PM

 

Age Restriction

กำหนดอายุผู้ซื้อบัตร สำหรับงานที่มีการจำกัดอายุผู้เข้าร่วมงาน สามารถกำหนดวันเดือนปีเกิดได้ที่ปุ่ม “Customize date” ซึ่งระบบจะอิงจากวันเดือนปีเกิดของลูกค้าตอนที่สมัครบัญชีไว้ตั้งแต่ตอนแรก (หากลูกค้าใส่ข้อมูลผิด สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองในเมนู ‘My Profile’)

Screen Shot 2561-08-28 at 5.24.27 PM

 

Ticket Remarks

กรอกเงื่อนไขและข้อกำหนด (Term & Conditions) ของงาน รายละเอียดนี้จะแสดงผลบนบัตร E-ticket ของลูกค้า

Screen Shot 2561-08-28 at 5.08.15 PM

 

การ Unpublish/Delete Event/Cancel Event

  • Unpublish Event (ปรับสถานะงานจาก Live เป็น Draft) : สามารถปรับได้ต่อเมื่ออีเว้นท์นั้นสถานะ Publish แล้ว และยังไม่มีลูกค้าทำรายการคำสั่งซื้อเข้ามาในระบบ (ใช้ในกรณีที่เกิดการปรับเปลี่ยนรายละเอียดงานและรอการยืนยันอีกครั้ง)
  • Delete Event (ลบอีเว้นท์ออกจากระบบ) : สามารถลบได้ต่อเมื่ออีเว้นท์นั้นสถานะ Draft หรือ Publish และยังไม่มีลูกค้าทำรายการคำสั่งซื้อเข้ามาในระบบ (ใช้ในกรณีที่เกิดการยกเลิกการจัดงาน)
  • Cancel Event (ยกเลิกการจัดงาน) : สามารถยกเลิกอีเว้นท์ได้แม้จะมีลูกค้าทำรายการคำสั่งซื้อเข้ามาในระบบแล้ว โดยเมื่อกดปุ่ม ‘Cancel This Event’ ระบบจะยกเลิกอีเว้นท์และจะส่งอีเมลแจ้งเรื่องการคืนเงินให้กับลูกค้าทันที (เมื่อกดปุ่มแล้ว ไม่สามารถยกเลิกคำสั่งได้)

Screen Shot 2561-08-28 at 5.35.14 PM

Screen Shot 2561-08-28 at 5.48.00 PM

 

Screen Shot 2561-08-28 at 5.10.20 PM

 

 

Was this article helpful?

Related Articles