[เมนู Event Settings] การตั้งค่าอีเว้นท์เพิ่มเติมใน Additional Settings

ในเมนูย่อย Additional Settings คุณสามารถกำหนดข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ เช่น กำหนดจำนวนบัตรที่ลูกค้าสามารถซื้อได้, ทำ Event Tracking Analytics หรือ ยกเลิกอีเว้นท์นี้

Ticket Limit & Display Options

Screen Shot 2560-08-17 at 16.44.50

  – Tickets limit for each user  ใช้กำหนดว่า User สามารถซื้อบัตรได้สูงสุดกี่ใบ
  – Tickets limit for each order  ใช้กำหนดว่าการทำรายการสั่งซื้อ 1 รายการ สามารถซื้อบัตรสูงสุดได้กี่ใบ
  – Show remaining tickets  ใช้กำหนดว่าจะโชว์จำนวนบัตรที่เหลือหรือไม่
  – Notify user when order expire ใช้กำหนดว่าจะมีอีเมลแจ้งเตือนเมื่อคำสั่งซื้อหมดอายุหรือไม่

Age Restriction

Screen Shot 2560-08-17 at 16.50.29

Age Restriction ใช้สำหรับกำหนดอายุผู้ซื้อบัตร สำหรับงานที่มีการจำกัดอายุ คุณสามารถกำหนดได้ว่าผู้เข้าร่วมงานจะต้องมีอายุเท่าไหร่ และสามารถกำหนดวันเดือนปีเกิดได้ที่ปุ่ม “Customize date”

Ticket Remarks

Screen Shot 2560-08-17 at 16.52.46

Ticket Remarks ใช้สำหรับกรอก Term & Conditions ของงานนี้บน E-Ticket ที่ลูกค้าจะได้รับ เพื่อให้ลูกค้าทราบในเงื่อนไขและข้อกำหนดของงานก่อนร่วมงาน

Cancel This Event

Screen Shot 2560-08-17 at 16.54.33

คุณสามารถยกเลิกอีเว้นท์ที่สร้างได้ด้วยการกดปุ่ม “Cancel This Event” หากงานนี้ยังไม่มีการซื้อบัตร ระบบจะยกเลิกอีเว้นท์ให้ทันที แต่ถ้าหากงานนี้มีการจำหน่ายบัตรไปแล้ว ระบบจะส่งอีเมลแจ้งเรื่องคืนเงินให้กับลูกค้าของคุณเพื่อดำเนินการคืนเงินในลำดับถัดไป

 

Was this article helpful?

Related Articles