[แท็บย่อย Billing] สำหรับตั้งค่ารายละเอียดใบกำกับภาษีค่าธรรมเนียมระหว่างผู้จัดงานและ Event Pop

‘Billing Information’

สำหรับกรอกรายละเอียดใบกำกับภาษีค่าธรรมเนียมระหว่างผู้จัดงานและบริษัท อีเว้นท์ ป็อป จำกัด ซึ่งเมื่อมีการขายบัตรเกิดขึ้น (ในกรณีที่คุณตั้งค่ารับค่าธรรมเนียมระบบกับผู้จัดงาน) ระบบจะหักลบค่าธรรมเนียมกับยอดเงิน และจะออกใบกำกับภาษีค่าธรรมเนียมให้อัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลส่วนที่คุณกรอกนี้แสดงในเอกสาร

 

ประเภทบัญชีผู้จัดงานที่สามารถกรอกได้มีดังนี้

  • Company : ในนามบริษัท นิติบุคคล
  • Individual : ในนามบุคคลธรรมดา

หากข้อมูลส่วนนี้เป็นข้อมูลเดียวกันกับตอนที่คุณสมัครบัญชีผู้จัดงาน คุณสามารถติ๊ก ‘Use organizer billing information’ ระบบจะดึงข้อมูลมาใส่ให้อัตโนมัติ

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดปุ่ม “Save” เพื่อบันทึกข้อมูล

Screen Shot 2561-08-28 at 2.35.43 PM

 

Was this article helpful?

Related Articles