[แท็บย่อย Contact Information] สำหรับกรอกข้อมูลช่องทางติดต่อผู้จัดงานในหน้าอีเว้นท์

‘Contact Information’

สำหรับกรอกรายละเอียดช่องทางที่ลูกค้าสามารถติดต่อคุณโดยตรง ข้อมูลจะแสดงที่หน้าอีเว้นท์ตรงส่วนของข้อมูลผู้จัดงาน
* ระบบไม่บังคับกรอกหากคุณไม่สะดวกเปิดเผยช่องทางการติดต่อ

ช่องทางการติดต่อที่ระบบมีให้ระบุ ดังต่อไปนี้

  • Phone Number : เบอร์โทรศัพท์
  • Email : อีเมล
  • Website : เว็บไซต์
  • Link to Facebook : ลิงก์เพื่อกดไปหน้า Facebook
  • Twitter Account : ทวิตเตอร์
  • Line Account : ไลน์
  • Instagram Account : อินสตาแกรม

เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “Save” เพื่อบันทึกข้อมูล

Screen Shot 2561-08-27 at 1.12.20 PM

Was this article helpful?

Related Articles