[เมนู Page Editor] การใส่รูปภาพบนหน้า Event ของคุณด้วยเมนูย่อย Images

ในเมนูย่อย Editor จะเป็นหน้าแสดงตัวอย่างรายละเอียดหน้าอีเว้นท์ของคุณ โดยจะแบ่งเป็นส่วนที่ใช้กรอกข้อมูลและตกแต่งหน้าอีเว้นท์ของคุณให้น่าสนใจทั้งภาพ Artwork ต่างๆ ที่จะแสดงในหน้าอีเว้นท์ หรือบนหน้าเว็บหลัก และข้อมูลรายละเอียดของอีเว้นท์คุณ โดยจะแบ่งออกเป็นสามส่วน ดังนี้

Artwork

Screen Shot 2560-08-16 at 15.36.14

ในส่วนของ Artwork ผู้จัดงานจะต้องเตรียมไฟล์ภาพที่สื่อถึงงานของคุณตามไซส์ที่เราระบุไว้ 3 ประเภทด้านล่างนี้

จับภาพหน้าจอ 2017-11-07 เวลา 15.15.14
    – Cover image : เป็นภาพที่จะอยู่บนสุดของหน้าอีเว้นท์ต้องเป็นภาพที่มีสกุลไฟล์เป็น PNG หรือ JPG ขนาด 851 x 400 px

จับภาพหน้าจอ 2017-11-07 เวลา 15.15.26
    – Poster image : เป็นภาพไอคอนที่จะปรากฎบนหน้าแรกเว็บไซต์ Event Pop ต้องเป็นภาพที่มีสกุลไฟล์เป็น PNG หรือ JPG ขนาด 1024 x 1024 px

จับภาพหน้าจอ 2017-11-07 เวลา 15.15.37
    – Background image : เป็นภาพพื้นหลังของหน้าอีเว้นท์ ต้องเป็นภาพที่มีสกุลไฟล์เป็น PNG หรือ JPG
ขนาด 1024 x 1024 px

เมื่ออัพโหลดรูปเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “Save” เพื่อบันทึกข้อมูล (แนะนำให้กด “Save” ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล)

 

Was this article helpful?

Related Articles