[เมนู Event Settings] การกำหนดวิธีชำระเงินด้วยเมนู Payment Settings

เมนูย่อย Payment คือ ส่วนที่ผู้จัดงานสามารถตั้งค่าค่าบริการ ค่าดำเนินการบัตร และวิธีชำระเงินของอีเว้นท์นี้ได้

For Paid Tickets

Screen Shot 2560-08-16 at 17.08.06

For Paid Tickets จะสรุปข้อมูลค่าบริการที่ทาง Event Pop หักจากคุณ เป็นค่าบริการออกบัตรและค่าดำเนินการบัตรต่อบัตร 1 ใบ (ราคานี้ไม่รวม VAT 7%)

Fees

Screen Shot 2560-08-16 at 17.13.11

Fees จะแสดงถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางผู้จัดงานและลูกค้าต้องจ่าย โดยผู้จัดงานสามารถกำหนดได้ว่าทางผู้จัดหรือลูกค้าจะเป็นผู้จ่ายค่าต่างๆเหล่านี้  (Service Charge, Ticketing Fee, Credit Card Fee, Bill Payment Fee) โดยการตั้งค่าจะมีผลทันทีที่มีการทำรายการสั่งซื้อ หากมีลูกค้าเข้าไปทำรายการสั่งซื้อแล้ว ระบบจะไม่สามารถแก้ไขการตั้งค่าได้อีก

นอกจากนี้คุณยังสามารถดูตัวอย่างการคำนวณราคาที่รวมค่า fees ต่างๆ โดยกดที่ปุ่ม “View Example Order”

Payment Methods

Screen Shot 2560-08-16 at 17.17.30

Payment Methods สำหรับงานที่มีการขายบัตร ผู้จัดงานสามารถเลือกวิธีที่จะให้ลูกค้าชำระเงินตามช่องทางต่างๆ ดังนี้
Use Credit Card / Debit Card Payment  การชำระผ่านบัตรเครดิต (Visa/MasterCard/JCB) และบัตรเดบิต ต่างประเทศ (Visa/MasterCard/JCB)  ในประเทศ (กรุงเทพ/กรุงไทย/กสิกร/ไทยพาณิชย์) คิดค่าดำเนินการตัดบัตร 3% ของราคาบัตร (ระบบบังคับเป็นช่องทางชำระเงินเบื้องต้น)
Use Cash Payment การชำระผ่านเงินสด สำหรับลูกค้าที่ขายบัตรหน้างานหรือขายบัตรเอง แต่ต้องการใช้ระบบในการออกบัตรให้
Use Bank Transfer Payment การชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคารที่คุณเพิ่มในระบบไว้ คิดค่าธรรมเนียมโอนข้ามธนาคาร,โอนข้ามจังหวัด ตามที่แต่ละธนาคารระบุไว้

นอกจากนี้ยังมี Bill Payment เป็นการชำระเงินผ่านบิลโดยปริ้นท์บิลหรือเปิดจากมือถือและนำบิลไปชำระเงินตามจุดบริการต่างๆ เช่น Family Mart, Big C, Lotus, B2S และเคาน์เตอร์ธนาคาร, ตู้ ATM หรือ Mobile Banking ของธนาคารกรุงเทพ, กรุงไทย, กรุงศรี, กสิกร และ ไทยพาณิชย์ คิดค่า Fee 3.75% ของราคาบัตร สามารถขอให้ทาง AE ที่ดูแลเปิดช่องทางชำระนี้ได้

 

Payment Settings

Screen Shot 2560-08-17 at 14.42.39

Payment Settings คุณสามารถกำหนดการออกเอกสารทางการเงินให้ลูกค้า เกี่ยวกับการขอใบกำกับภาษี ของค่าบัตรและ ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ในส่วนของใบกำกับภาษีจะแบ่งเป็นส่วนของค่าบัตร ทางผู้จัดงานจะต้องออกให้ลูกค้าเอง อีกส่วนคือค่าบริการต่างๆ ที่ทาง Event Pop ออกให้ หากกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “Save”

 

Was this article helpful?

Related Articles