การรับบัตรหน้างานต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

เพื่อความสะดวกรวดเร็วและสนุกกับประสบการณ์อีเว้นท์ของคุณ โปรดตรวจสอบจุดรับบัตรจากผู้จัดงานล่วงหน้า
และในวันงานหากคุณมีข้อมูลจุดรับบัตรแล้ว โปรดเตรียมเอกสารที่จำเป็นไปด้วยเพื่อความสะดวกในการแลกรับบัตรของคุณ โดยทั่วไปผู้จัดงานจะขอให้ผู้ซื้อบัตรเตรียมเอกสารเพื่อติดต่อขอรับบัตรดังต่อไปนี้

  1. Order Confirmation ที่ได้รับทางอีเมล์หลังทำรายการสั่งซื้อ โปรดเช็คอีเมลที่คุณกรอกตอนทำรายการสั่งซื้อ ระบบจะส่ง order confirmation หลังจากที่คุณชำระเงินเสร็จเรียบร้อย
  2. บัตรประชาชน, ใบขับขี่ หรือ พาสปอร์ต จะต้องใช้เอกสารตัวจริงเท่านั้น
  3. เอกสารอื่นๆ ตามที่ทางผู้จัดงานประกาศให้สามารถใช้ได้

*หมายเหตุ: หากไม่ได้นำเอกสารหรือขาดเอกสารใดๆ ทางเราจะถือว่าเอกสารของคุณไม่สมบูรณ์และไม่สามารถรับบัตรได้และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบัตรและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ทุกกรณี

Was this article helpful?

Related Articles