ในวันงานหากไม่ได้เอาบัตรแข็งมาสามารถเข้างานได้หรือไม่ ?

ในแต่ละอีเว้นท์ ผู้จัดจะมีขั้นตอนการตรวจบัตรเข้างานแตกต่างกันไป โดยส่วนมากทางงานอีเว้นท์ที่มีการจำหน่ายบัตรแข็งมักจะมีการตรวจบัตรแข็งก่อนเข้างาน และไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่แสดงบัตรเข้างานได้  โปรดตรวจสอบบัตรของคุณก่อนมาร่วมงานอีเว้นท์

ในส่วนของการดูแลปัญหาที่หน้างาน ทาง Event Pop เป็นเพียงผู้ให้บริการระบบ Platform สำหรับการจัดจำหน่ายบัตรและเครื่องมือการบริหารจัดการ Event อื่นๆ เท่านั้น หากต้องการปรึกษาหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อกับทางผู้จัดงานได้โดยตรงตามรายละเอียดที่หน้า Event ได้ทันที

Was this article helpful?

Related Articles