การกรอกข้อมูลบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

เบื้องต้นทาง Event Pop รองรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตของ VISA/Mastercard/JCB และรองรับการชำระเงินผ่านบัตรเดบิตของ ธนาคารกรุงเทพ/ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารกสิกร/ไทยพาณิชย์

ในส่วนของการกรอกข้อมูลบัตรเพื่อชำระเงิน จะต้องกรอกข้อมูลให้ครบ ดังนี้

step-payment

  • หมายเลขบัตรเครดิต/บัตรเดบิต –  หมายเลขจะอยู่บนหน้าบัตรเครดิต/บัตรเดบิต ของท่าน
  • ชื่อผู้ถือบัตร – ในกรณีนี้จะต้องเป็นชื่อเจ้าของบัตร โดยใช้ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัวอักษรทั้งชื่อและนามสกุลและเป็นตัวอักษรเท่านั้นห้ามมีสัญลัษณ์อื่นๆ
  • วันหมดอายุบัตร –  วันหมดอายุจะอยู่บนหน้าบัตรเครดิต/บัตรเดบิต ของท่าน
  • หมายเลข CVV –  รหัสเลข 3 ตัว จะอยู่ที่ด้านหลังของบัตร
  • หลังจากที่คุณกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว กด “ยืนยันการสั่งซื้อ” ระบบจะบันทึกการจ่ายผ่านบัตรเครดิตและเรียกเก็บเงินคุณในรอบบิลถัดไป หรือระบบจะตัดเงินของคุณทันทีกรณีจ่ายผ่านบัตรเดบิต

Was this article helpful?

Related Articles