จำเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนหรือไม่?

คุณควรกรอกข้อมูลทั้งสองส่วนให้ครบถ้วน เนื่องจากข้อมูลของผู้ซื้อจะแสดงบนเอกสารยืนยันการชำระเงินและใช้อ้างอิงในการรับบัตร ส่วนข้อมูลบัตรจะแสดงบนบัตรของคุณทั้งในส่วนของ E-Ticket และ บัตรอ่อน บัตรแข็ง และเมื่อการสั่งซื้อสำเร็จแล้ว บัตรจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้

Screen Shot 2559-03-18 at 15.05.43

ช่องสำหรับกรอกข้อมูลผู้ซื้อบัตร

Screen Shot 2559-03-18 at 15.14.00

ช่องสำหรับข้อมูลบัตร

ข้อมูลที่สำคัญที่คุณควรจะกรอกในการสั่งซื้อ
1.ชื่อ-นามสกุล  –  ควรกรอกชื่อตามบัตรประชาชนของคุณ คุณสามารถกรอกเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้
2.อีเมล  –  จำเป็นต้องเป็นอีเมลที่พร้อมในการรับ E -ticket และข้อมูลต่างๆจาก Event Pop
3.เบอร์โทรศัพท์มือถือ  –  เฉพาะเบอร์โทรศัพท์มือถือจากระบบเครือข่ายภายในประเทศเท่านั้น

Tips: กรณีที่คนซื้อบัตรและเจ้าของบัตรเป็นคนเดียวกัน คุณสามารถติ๊กเลือก ‘เป็นคนเดียวกับผู้ซื้อบัตร’ เพื่อดึงข้อมูลของคนซื้อบัตรมาใช้ได้เลย

Was this article helpful?

Related Articles