วิธีการสร้าง Token สำหรับ Dash Application

1. เข้าสู่ระบบและเลือก Organizer’s Dashboard

Screen Shot 2561-08-21 at 5.16.11 PM2. คลิกเลือกงานที่ต้องการสร้าง Token

Screen Shot 2561-08-21 at 5.18.52 PM

3. ไปที่เมนู ‘Security Tokens’ และคลิก ‘+ Create Token’

Screen Shot 2561-08-21 at 5.21.30 PM

4. ในช่อง Note ให้กรอกข้อมูล เช่น ชื่อพนักงาน หรือรหัสเครื่องที่นำไปใช้งาน (ถ้ามี) หากเป็นพนักงาน Outsource อาจใส่เป็น Staff No.1 / Staff No.2 เป็นต้น

5. ในช่อง Tag List อาจใส่เป็นตำแหน่งหรือจุดที่พนักงานประจำอยู่ เช่น Entrance 1 / Entrance 2 / Ballroom A เป็นต้น

6. จากนั้นกด ‘SAVE’

Screen Shot 2561-08-21 at 5.25.20 PM

7. หลักจากได้ Token แล้ว ให้นำไปใส่ใน Application เตรียมพร้อมใช้งาน

Screen Shot 2561-08-21 at 5.28.56 PM

 

หมายเหตุ :

  1. คุณสามารถสร้าง Token ได้ตามจำนวนพนักงานที่ใช้งาน

  2. คุณสามารถคลิกที่ Token เพื่อสแกน Sign in with Qr Code แทนการกรอกรหัสได้เช่นกัน

  3. คุณสามารถปิด Security Tokens ที่กำลังใช้ได้โดยการกด “Revoke” และกด “OK” ระบบจะยกเลิกรหัสนั้นและผู้ที่ใช้รหัสนั้นอยู่จะไม่สามารถใช้งานระบบได้

Screen Shot 2561-08-21 at 5.29.38 PM

Was this article helpful?

Related Articles