ฉันต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้างหากชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

เบื้องต้นทาง Event Pop รองรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตของ VISA/Mastercard/JCB ส่วนการชำระเงินผ่านบัตรเดบิตรองรับบัตรเดบิตของ ธนาคารกรุงเทพ/ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารกสิกร/ธนาคารไทยพาณิชย์

ในส่วนของการกรอกข้อมูลบัตรเพื่อชำระเงินลูกค้าจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบ ดังนี้
1. หมายเลขบัตรเครดิต/บัตรเดบิต หมายเลขจะอยู่บนหน้าบัตรเครดิต/บัตรเดบิต ของท่าน
2. ชื่อผู้ถือบัตร ในกรณีนี้จะต้องเป็นชื่อเจ้าของบัตร โดยใช้ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัวอักษรทั้งชื่อและนามสกุล
3. วันหมดอายุบัตร   วันหมดอายุจะอยู่บนหน้าบัตรเครดิต/บัตรเดบิต ของท่าน
4. หมายเลข CVV  รหัสเลข 3 ตัว จะอยู่ที่ด้านหลังของบัตร

step-payment

TIP: ในกรณีที่คุณกรอกข้อมูลผิดหรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน จะไม่สามารถทำการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตได้

Was this article helpful?

Related Articles