วิธีการใช้งาน Dash (แอพสำหรับหน้างาน)

Dash เป็น Application สำหรับใช้สแกนบัตรเข้างานที่หน้างาน คุณสามารถให้สิทธิกับพนักงานที่คุณต้องการให้ทำหน้าที่สแกนบัตร โดยระบบจะรองรับการใช้งานบน smartphone ทั้งสองระบบคือ iOS และ Android

วิธีการใช้งานเบื้องต้น เริ่มจากทางผู้จัดงานจะต้องสร้าง Security Tokens ขึ้นมาก่อนเพื่อสร้างสิทธิในการเข้าใช้สแกนบัตรของงานนั้นๆ หลังจากที่คุณสร้าง Security Tokens เสร็จจะได้รับรหัส 6 ตัว ให้คุณเปิด Application Dash และคลิกที่ช่องว่างดังรูป

68625 (1)กรอกรหัส 6 ตัวให้ถูกต้อง ระบบจะแสดงหน้าอีเว้นท์และรายละเอียด คุณสามารถเริ่มสแกนบัตรเข้างานของลูกค้าได้โดยการกดปุ่ม “Check-in”

device-2016-03-23-141323

เมื่อกดปุ่ม “CHECK-IN” ระบบจะเปลี่ยนเป็นกล้อง คุณสามารถสแกน QR Code ของลูกค้าได้

device-2016-03-23-141414

หรือกดปุ่ม “SEARCH” จะเป็นการค้นหาข้อมูลลุกค้าจากการพิมพ์ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล หรือ เลขคำสั่งซื้อได้

 

Screenshot_2017-06-27-11-32-24

หากการสแกนบัตรเข้างานสำเร็จ ระบบจะขึ้นว่า CHECKED-IN และเครื่องหมายถูกยืนยันว่าบัตรของลูกค้าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

device-2016-03-23-141658

Was this article helpful?

Related Articles