จะทราบได้อย่างไรว่าบัตรได้ลดราคาแล้ว ?

ขั้นตอนการดูว่าบัตรของคุณได้ลดราคาหรือไม่ คุณสามารถดูตรวจสอบราคาที่ลดแล้วได้ตามขั้นตอนดังนี้

ในกรณีที่คุณได้รับ Access code / Discount code ให้คุณใส่ที่ช่องและหลังจากนั้นกดใช้โค้ด

โดยให้คุณกรอก Code ที่ช่อง “ใส่โปรโมชั่นโค้ด”

จับภาพหน้าจอ 2018-01-25 เวลา 14.27.32
เมื่อคุณกรอก Code แล้วให้คลิก “ใช้โค้ด”  จากนั้นคลิกที่ “ซื้อบัตร”
จับภาพหน้าจอ 2018-01-25 เวลา 14.26.41จะปรากฎส่วนลดขึ้นมาดังตัวอย่างนี้

จับภาพหน้าจอ 2018-01-25 เวลา 15.43.00
ในกรณีที่คุณได้รับส่วนลดบัตรเครดิต/เดบิต คุณสามารถกรอกรายละเอียดบัตรเครดิต/เดบิต
ระบบจะทำการตรวจสอบบัตรของคุณและจะปรากฎราคาที่ทำการลดราคาแล้ว

จับภาพหน้าจอ 2017-08-24 เวลา 13.34.45จากนั้นคุณสามารถกด “ยืนยันการสั่งซื้อ” ได้เลย
จับภาพหน้าจอ 2018-01-25 เวลา 15.46.03

Was this article helpful?

Related Articles