เมนู Acitivities

เมนู Activities คือส่วนที่เก็บข้อมูลการทำ CRM ผ่านระบบหลังบ้าน คุณสามารถดูข้อมูลได้ว่าที่ผ่านมา คุณเคยทำส่งอีเมลหรือ SMS หาลูกค้ากี่ครั้ง และทำเมื่อไหร่ ดังรูปนี้

Screen Shot 2559-06-24 at 16.39.20

Was this article helpful?