[เมนู Profiles & Settings] เมนูย่อย Notifications

เมนูย่อย Notifications อยู่ในส่วนของการสร้างบัญชีผู้จัดงาน คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมล เมื่อลูกค้าทำรายการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อย หรือ เมื่อลูกค้าแจ้งโอนเงินเสร็จเรียบร้อย โดยการกดเครื่องหมายถูกในรายการที่คุณต้องการแจ้งเตือน และกดปุ่ม “Save”

จับภาพหน้าจอ 2017-11-15 เวลา 15.51.45

Was this article helpful?

Related Articles