[แท็บย่อย Event Details] สำหรับกำหนดข้อมูลเบื้องต้นของงานอีเว้นท์

‘Event Details’

สำหรับกรอกรายละเอียดเบื้องต้นของอีเว้นท์ โดยจะแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้

Details

  • Event Name : ชื่องานอีเว้นท์ สามารถใส่ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ชื่องานจะต้องมีความยาวไม่เกิน 144 ตัวอักษร)
  • Event Categories : หมวดหมู่ของอีเว้นท์ที่ตรงกับประเภทงาน เพื่อให้ลูกค้าสามารถค้นหาอีเว้นท์จากในประเภทที่คุณเลือกไว้

Screen Shot 2560-08-10 at 17.01.32

Date and Time

  • Event Starts :  วันที่-เวลา ที่งานเริ่ม
  • Ends : วันที่-เวลา ที่งานเลิก
  • สามารถเลือกได้ว่าจะแสดงเวลาที่งานเลิกบนหน้าอีเว้นท์ให้ลูกค้าทราบหรือไม่ก็ได้ โดยการติ๊กถูกตรงช่อง “Show event end time to attendees” จะเป็นการแสดงเวลาที่งานเลิก

Screen Shot 2560-08-10 at 17.03.36Location 

Event Location : กรอกที่อยู่ที่จัดงานและให้ระบบค้นหาสถานที่จัดงาน หรือใช้วิธีลากหมุดในแผนที่ไปที่สถานที่จัดงาน ซึ่งระบบเชื่อมต่อกับกูเกิ้ลแมพอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าอีกด้วยScreen Shot 2560-08-10 at 17.12.02

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องแล้วให้กดปุ่ม “Save” ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและแสดงผลบนหน้าอีเว้นท์ของคุณทันที

Was this article helpful?

Related Articles