[เมนู Order] เมนูย่อย ‘Expired’

ในเมนู ‘Orders’ เมนูย่อย ‘Expired’ จะรวบรวมรายการคำสั่งซื้อที่เลือกวิธีชำระเงินผ่านการโอนเงินแต่รายการคำสั่งซื้อนั้นหมดอายุแล้ว เผื่อในกรณีที่ลูกค้าบางรายโอนเงินแล้วแต่ไม่ได้แจ้งโอนเงิน ระบบสามารถกู้คืนรายการคำสั่งซื้อที่มีปัญหาเพื่อให้ลูกค้าแจ้งโอนเงินอีกครั้ง

จับภาพหน้าจอ 2017-11-16 เวลา 16.42.00

โดยลูกค้าจะต้องคลิกที่เลขรายการคำสั่งซื้อที่ต้องการกู้คืนข้อมูล หน้าจะจะแสดรายการคำสั่งซื้อของลูกค้าและเมื่อเลื่อนลงมาด้านล่างจะพบกับปุ่ม ‘Restore This Order’

จับภาพหน้าจอ 2017-11-16 เวลา 16.45.07เมื่อกดปุ่มนี้ ระบบจะแจ้งเตือนอีกครั้งก่อนว่าคุณต้องการกู้คืนบัญชีจริงหรือไม่ หากคุณกด ‘ยืนยัน’ ระบบจะทำการกู้คืนรายการคำสั่งซื้อนี้ให้กับลูกค้าของคุณ ลูกค้าสามารถเข้าไปแจ้งโอนเงินใหม่อีกครั้งที่อีเมลหรือในหน้า My Wallet ก็ได้

Was this article helpful?

Related Articles