[เมนู Orders & Tickets] เมนูย่อย Orders

เมนูย่อย Orders จะช่วยให้คุณดูออเดอร์ทั้งหมดได้ง่ายขึ้น

จับภาพหน้าจอ 2017-11-10 เวลา 15.31.56

Overviews จะเป็นการแสดงสถานะของออเดอร์ทั้งหมดที่ผู้ซื้อบัตรทำการสั่งซื้อเข้ามา
All orders จำนวนออเดอร์ทั้งหมด
Paid orders จำนวนออเดอร์ที่ทำการชำระเงินแล้ว
Pending orders จำนวนออเดอร์ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการสั่งซื้อ
Action required  จำนวนออเดอร์ที่รอทางผู้จัดงาน Approve เช่น รอยืนยันการโอนเงิน
หรือรอยืนยันการคืนเงิน
Refund orders จำนวนออเดอร์ที่ทำการคืนเงินแล้ว
Expired orders จำนวนออเดอร์ที่หมดอายุ

จับภาพหน้าจอ 2017-11-10 เวลา 16.18.26Manual Order Place Order for Customer

Complimentary Tickets คุณสามารถสร้างบัตร Complimentary โดยคลิกที่ Create Complimentary Tickets เพื่อทำการสร้างบัตรได้เลย

จับภาพหน้าจอ 2017-11-10 เวลา 16.19.05

All Orders เป็นเครื่องมือใช้สำหรับเสิร์ชออเดอร์ที่ทำรายการสั่งซื้อเข้ามาในระบบ โดยคุณสามารถกรองออเดอร์ตามความต้องการของคุณได้

จับภาพหน้าจอ 2017-11-10 เวลา 16.19.15

ในส่วนด้านล่างสุดจะเป็นส่วนแสดงผลจำนวนออเดอร์ทั้งหมดที่ทำการสั่งซื้อเข้ามา และสามารถ Export ไฟล์ข้อมูลออกมาได้โดยคลิกที่ “Export”

จับภาพหน้าจอ 2017-11-15 เวลา 14.51.10

Was this article helpful?

Related Articles