[ แท็บย่อย Orders] สำหรับดูข้อมูลและสถานะรายการคำสั่งซื้อ

Overviews

จะรวบรวมรายการคำสั่งซื้อที่เกิดขึ้นของงานโดยแสดงผลเป็นจำนวนรายการคำสั่งซื้อ โดยแบ่งเป็นสถานะดังนี้

 • ‘All orders’ แสดงรายการคำสั่งซื้อทั้งหมดที่มีปัจจุบัน
 • ‘Paid’ แสดงรายการคำสั่งซื้อที่ชำระเงินสำเร็จเท่านั้นจากทั้งหมดทุกช่องทาง
 • ‘Pending’ แสดงรายการคำสั่งซื้อที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เช่น กำลังพิมพ์กรอกข้อมูล กำลังรอการชำระเงิน เป็นต้น
 • ‘Action Required’ แสดงรายการคำสั่งซื้อแบบ โอนเงิน ที่รอคุณอนุมัติ เมื่อคุณเช็คและอนุมัติสลิปหลักฐานที่ลูกค้าอัพโหลดเข้าระบบกับรายการบัญชีของคุณแล้ว รายการจะถูกปรับเป็นสถานะ ‘Paid’ ทันที
 • ‘Refund orders’  แสดงรายการคำสั่งซื้อการคืนเงินของลูกค้า
 • ‘Expired orders’  แสดงรายการคำสั่งซื้อที่เลือกวิธีชำระเงินผ่านการโอนเงินแต่รายการคำสั่งซื้อนั้นหมดอายุแล้ว เผื่อในกรณีที่ลูกค้าบางรายโอนเงินแล้วแต่ไม่ได้แจ้งโอนเงิน ระบบสามารถกู้คืนรายการคำสั่งซื้อที่มีปัญหาเพื่อให้ลูกค้าแจ้งโอนเงินอีกครั้ง

จับภาพหน้าจอ 2017-08-17 เวลา 16.32.28

All Orders

ในกรณีที่คุณต้องการค้นหารายการคำสั่งซื้อ สามารถใช้ช่อง Search orders โดยพิมพ์ชื่อลูกค้า เลขที่คำสั่งซื้อ หรือ อีเมล

รวมถึงระบุความต้องการเพิ่มเติมเพื่อเจาะจงการค้นหา ได้ดังนี้

 • Payment Method ระบุช่องทางการชำระเงิน
 • Status ระบุสถานะรายการแบบละเอียด เช่น รายการสั่งซื้อสำเร็จ รอการชำระแบบโอนเงิน รอการอนุมัติรายการโอนเงิน รอการชำระเงินผ่านบิล เป็นต้น
 • Discount code กรอก Discount code เพื่อค้นหาว่ารายการใดใช้ Code ที่คุณระบุไปบ้าง
 • Used discount code? เลือก Yes / No เพื่อค้นหารายการใช้ที่ใช้หรือไม่ใช้ Code
 • Affiliate code กรอก Code เพื่อค้นหารายการที่ผ่านตัวแทนจำหน่าย (หากมี)
 • Dispute? เพื่อค้นหารายการที่ปฏิเสธการชำระเงิน
 • Dispute status เพื่อค้นหาผลการตัดสินรายการที่ปฏิเสธการชำระเงิน หลังจากที่ลูกค้าแจ้งเรื่องกับธนาคาร
 • Request tax invoice or receipt เพื่อค้นหารายการที่ต้องการขอใบกำกับภาษีค่าบัตรเข้าร่วมงาน
 • Has withholding tax เพื่อค้นหารายการที่ต้องการขอหัก ณ ที่จ่าย

เมื่อค้นหารายการคำสั่งซื้อแล้ว คุณสามารถ Export ไฟล์ออกไปใช้งานได้ตลอดเวลา

Screen Shot 2561-08-22 at 4.07.41 PM

Was this article helpful?

Related Articles