[เมนู Profiles & Settings] เมนูย่อย Bank Accounts

เมนู Bank Accounts เป็นเมนูย่อยที่อยู่ในขั้นตอนการสร้างบัญชีผู้จัดงาน เป็นส่วนที่ผู้จัดงานสามารถกรอกข้อมูลบัญชีธนาคารสำหรับรับเงินที่ได้จากการจำหน่ายบัตร ทั้งจากการเปิดชำระเงินผ่านการโอนเงินและรายได้จากช่องทางชำระเงินอื่นๆ ผ่าน Event Pop มีขั้นตอนการกรอกข้อมูลดังนี้

จับภาพหน้าจอ 2017-11-15 เวลา 15.44.27
1. เลือกธนาคารของผู้จัดงานในช่อง Bank

จับภาพหน้าจอ 2017-11-15 เวลา 15.46.262. กรอกข้อมูลแต่ละช่องตามข้อมูลด้านล่างนี้
Account Name : ชื่อบัญชีของบริษัท หรือ บุคคล
Type : ประเภทบัญชี (Saving : ออมทรัพย์ / Current : กระแสรายวัน)
Account No. : เลขที่บัญชี
Branch : สาขา
Book bank : ให้อัพโหลดไฟล์ภาพหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

จับภาพหน้าจอ 2017-11-15 เวลา 15.45.45

3. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วตรวจทานข้อมูลอีกครั้งและกดปุ่ม “Save”

TIPS: หากมีบัญชีธนาคารอื่นที่ต้องการเพิ่ม ให้กดปุ่ม “+ Bank Account”

 

 

Was this article helpful?

Related Articles